Hjem
Økonomiavdelingen

Bestilling til betaling

Denne siden gir deg en oversikt over prosessen fra bestilling til betaling

Motta varer og tjenester

Du skal alltid foreta et varemottak i bestillingssystemet etter at en vare er fysisk mottatt, eller en tjeneste er utført.

Når du har mottatt varene som du har bestilt (eller tjenesten du har bestilt er utført), skal du alltid foreta et varemottak (attestasjon) i bestillingssystemet. Mottaksregistreringen er viktig av flere årsaker:

  1. Dersom du ikke foretar et varemottak, vil ikke fakturaen som sendes fra leverandøren kunne matches automatisk mot bestillingsnummeret og faktura må dermed behandles manuelt. Dette medfører merarbeid for deg som bestiller, den som godkjenner og for Regnskap.
  2. Registrering av varemottak skal utføres og dokumenteres slik at UiB etterlever Statens Økonomireglement.
  3. Organisasjonen får en presis oversikt over hva som er mottatt eller ikke mottatt, slik at man lettere kan følge opp leverandører og leveringskvalitet.

Du skal aldri registrere et varemottak før varene faktisk er mottatt eller tjenesten er utført!

For mer informasjon om hvordan man utfører varemottak i bestillingssystemet, se kursdokumentasjon.