Hjem
Ansattsider
Profilerings- og presentasjonsmateriell

UiBs maler i ny utforming

Nye maler for UiBs profilerings- og presentasjonsmateriell er nå utarbeidet. Alle ansatte kan laste ned disse fra Profilmanualen for UiB.

illustrasjonsfoto som viser tre ulike roll ups med bruk av UiBs profil
En roll-up med bruk av UiBs grafiske profil kan brukes ved konferanser, utstillinger eller andre arrangement hvor din enhet skal profileres eller presenteres.

Arbeidet med strategien og de nye nettsidene har ført til en omfattende fornying av UiBs visuelle uttrykk. 

I profilmanualen finner du nå nye maler for ulike formål satt opp i henhold til UiBs grafiske profil.

Dette gjelder maler for powerpointpresentasjoner, invitasjoner, nyhetsbrevplakater, foldere m.m.

Du kan fritt velge og laste ned den malen som passer best for det innholdet du vil presentere. Mange av malene finnes i flere varianter og på både norsk og engelsk.

Du finner også en egen basispresentasjon av UiB som kan brukes som utgangspunkt dersom du skal holde foredrag eller presentasjoner i inn og/eller utland.

Korrekt bruk av malene sikrer at UiBs visuelle kommunikasjon blir enhetlig og gjenkjennelig.

Profilen skal brukes av hele organisasjonen og benyttes på alt materiell som inneholder informasjon der UiB er den formelle avsender.