Hjem

Universitetet i Bergen

Ansattsider

Kommende arrangement for Ansattsider

Filtrer på arrangementstype

2023

Uke 13

Pågående arrangement 27. mars (2)

CodeRefinery online workshop (Kurs)
Modern Fortran Workshop Series Spring 2023 (Kurs)

I morgen 28. mars (2)

Saksbehandlingskurs i ephorte, modul B (Kurs)
First aid course (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.

Onsdag 29. mars (3)

Universell utforming av digitale verktøy (Arrangement)
Påmeldingsfrist: 29.03.2023, kl. 08:45
Kurs i systematiske oversikter, 29. mars 2023 (Kurs)
Påmeldingsfrist: Frist utløpt.
Om Hanna Winsnes og Lærebog i de forskjellige Grene af Husholdning (Foredrag)

Torsdag 30. mars (1)

CodeRefinery online workshop (Kurs)
Siste dag

Fredag 31. mars (1)

Hvordan gjøre forskningsdata åpne og FAIR? (Kurs)
Påmeldingsfrist: 30.03.2023, kl. 12:00

Uke 15

12. april (1)

Om håp og mennesket (Foredrag)

14. april (2)

Kurs i HMS-risikovurdering og Sikker jobbanalyse (SJA) (Kurs - HMS)
Påmeldingsfrist: 10.04.2023, kl. 12:00
Open Access - steg for steg (Kurs)
Påmeldingsfrist: 13.04.2023, kl. 12:00

Uke 16

17. april (1)

Course in HSE risk assessment and Safe Job Analysis (SJA) (Kurs - HMS)
Påmeldingsfrist: 10.04.2023, kl. 12:00

18. april (1)

NRIS: HPC onboarding course (online) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 14.04.2023, kl. 23:00

19. april (2)

Introduksjon til Zotero den 19. april 2023 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 14.04.2023, kl. 23:59
Leder fysisk aktivitet til bedre akademiske prestasjoner? (Foredrag)

20. april (4)

Førstehjelpskurs (Kurs)
Påmeldingsfrist: 19.04.2023, kl. 12:00
Kurs i opphavsrett for bilder (Kurs)
Påmeldingsfrist: 18.04.2023, kl. 12:00
NRIS: HPC onboarding course (online) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 14.04.2023, kl. 23:00
COVID-19 og immundempende behandling ved Multippel Sklerose- hva har vi lært? (Gjesteforelesning)

Uke 17

25. april (1)

UiB Læringskonferanse 2023 (Konferanse)
Påmeldingsfrist: 20.04.2023, kl. 23:59

26. april (1)

Krisenes tid - økologi og økonomi under kapitalismen (Foredrag)

27. april (2)

Halvdagssamling for HR-forum (Seminar)
Helsefremmende arbeidsvaner, selvledelse og motivasjon (Kurs)
Påmeldingsfrist: 25.04.2023, kl. 23:55

28. april (2)

KUSK: Seminar om saksbehandling våren 2023 (Kurs - studieadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 20.04.2023, kl. 23:59
Finding & reusing research data (Kurs)
Påmeldingsfrist: 27.04.2023, kl. 12:00

Uke 18

3. mai (1)

Om barndomstraumer med Mai Camilla Munkejord (Foredrag)

Uke 19

9. mai (1)

NRIS Best Practices on HPCs 9-11 May 2023 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 04.05.2023, kl. 23:00

10. mai (2)

UiB Opp 2.10 Posisjonering og langsiktig EU-arbeid (Workshop)
Påmeldingsfrist: 03.05.2023, kl. 12:00
Førstehjelpskurs (Kurs)
Påmeldingsfrist: 09.05.2023, kl. 12:00

11. mai (1)

NRIS Best Practices on HPCs 9-11 May 2023 (Kurs)
Påmeldingsfrist: 04.05.2023, kl. 23:00

12. mai (2)

Introduction to Data Management Plans (DMP) (Kurs)
Påmeldingsfrist: 11.05.2023, kl. 12:00
Data Management Plan (DMP) WORKSHOP (Workshop)
Påmeldingsfrist: 10.05.2023, kl. 12:00

Uke 20

16. mai (1)

UiB Opp 2.14 Åpen vitenskap (Open Science) (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 09.05.2023, kl. 12:00

Uke 21

26. mai (2)

Etikkfrokost – AI og forskningsetikk (Møte)
Påmeldingsfrist: 08.05.2023, kl. 16:00
Hvordan gjøre forskningsdata åpne og FAIR? (Kurs)
Påmeldingsfrist: 25.05.2023, kl. 12:00

Uke 23

6. juni (1)

Program for Holberguken 2023 (Arrangement)
Første dag - Arrangementet er ferdig 09.06.2023

9. juni (2)

KUSK: Seminar om studentmobilitet våren 2023 (Kurs - studieadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 01.06.2023, kl. 23:59
Program for Holberguken 2023 (Arrangement)
Siste dag

Uke 24

14. juni (1)

UiB Opp 1.9 Innovasjon i forskningsprosjekter (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 07.06.2023, kl. 12:00

Uke 25

19. juni (1)

Collaborative Software Development School (Workshop)
Påmeldingsfrist: 14.04.2023, kl. 23:59

20. juni (1)

The Hansen 2023 anniversary conference 20.-22 June 2023 (Konferanse)
Første dag - Arrangementet er ferdig 22.06.2023

Uke 26

30. juni (1)

Collaborative Software Development School (Workshop)
Påmeldingsfrist: 14.04.2023, kl. 23:59

Uke 33

16. august (1)

UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 12.08.2023, kl. 12:00

Uke 34

23. august (1)

UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte forskningsprosjekter (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 16.08.2023, kl. 12:00

Uke 37

14. september (1)

Utreiseseminar for forskere (Seminar)
Påmeldingsfrist: 13.09.2023, kl. 23:00

Uke 38

22. september (1)

KUSK - Modul 5: Kvalitet i utdanning (Kurs - studieadministrasjon)

Uke 39

1. oktober (1)

Sopptur i Arboretet 2023 (Arrangement)

Uke 44

1. november (1)

Nasjonal konferanse: Digitalisering i høyere utdanning 2023 (Konferanse)