Hjem

Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

-Det har vært en eksotisk reise, forteller Kari Bjørgo Johnsen, og viste til hva som må til for at den nye sentraladministrasjonen skal bli bedre. Ledelsen slipper heller ikke unna.
I februar 2018 deltok 734 vitenskapelig ansatte i spørreundersøkelsen «Bedre HR for forskere». Nå er resultatene publisert.
Direktøren i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har fastslått at Norge står overfor en økende risiko for å bli rammet av datakriminalitet. Brukeren er ofte det svakeste leddet når vi utsettes for hacking. Sikrer du dine data godt nok?
Universitetet i Bergen er en del av prosjektet BOTT Saksbehandling og arkiv, sammen med UiO, UiT og NTNU.
Ressursgruppen har nå lagt frem sitt arbeid med prosjektets målsettinger, i tillegg til at de har kommet med forslag til hvordan innkomne innspill og ideer fra ansatte kan tas videre i prosjektet. Den 14. mai skal Ressursgruppen ha en heldagssamling for å samenfatte arbeidet. I etterkant av denne samlingen ønsker ressursgruppen og legge frem sitt foreløbige arbeid for de ansatte i... Les mer
Universitetet i Bergen har den høgaste suksessraten i konkurransen om støtte frå Horisont 2020 blant norske universitet. Meir enn kvar femte søknad har fått finansiering.
Nye tal syner at UiB skårar rundt femti prosent over verdsgjennomsnittet på antall siteringar. UiB har òg ein svært høg andel forskning finansiert gjennom EU.
Universitetet i Bergen har fått fem millionar kroner frå regjeringa, til styrking av kvalitet og samarbeid etter opprettinga av Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).
Hvordan dele og standardisere kompetanse mellom sentraladministrasjonen og fakultetene? Institutt fra biovitenskap kom med sine ideer i Spørretimen. Samme uke ble løsning for sykkelparkering, garderober og konferanserom diskutert i ressursgruppemøtet.
Vil du kjenne på korleis det er å komme så tett på som mogleg under ei rakettoppskyting? Bli betre kjent med universitetetsområdet? På Nordiske Mediedager 2018 fekk dei fyrste sjansen til å oppleve UiB i 360.
– Det har vært veldig nyttig å møte kommunikasjonsfolk fra helt andre bransjer og oppdage at vi har mange felles utfordringer, sier Inger Marie Lien, som denne våren har tatt videreutdanning i kommunikasjon ved Universitetet i Bergen.
Direktør for Norsk Polarinstitutt, dr.philos Ole Arve Misund, er utnevnt til årets æresalumn 2018 ved Universitetet i Bergen.
Det er stor aktivitet i Ng5-prosjektet frem til ferdigstillling av rapporten som skal leveres i begynnelsen av juni.
Helsecampus Årstadvollen skiftar namn til Alrek helseklynge. Det nye namnet på klyngesatsinga blei vedteke på universitetsstyremøte 12. april 2018.
Ønsker om økt tverrfaglighet, flere nettverk og standardisering av prosedyrer . Dette var hovedfunnene fra NG5-ressursgruppens intervjuer, som ble presentert i Egget .
Universitetsstyret har vedtatt ny handlingsplan for etter- og videreutdanning for perioden 2018-2022.
I februar svarte mange av UiBs vitenskapelig ansatte på en spørreundersøkelse om sine arbeidsforhold. I april og mai samles tre arbeidsgrupper for å gi innspill til konkrete tiltak som skal bedre vilkårene for forskere ved Universitetet i Bergen.

Sider