Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

Tilbud på billetter for ansatte ved UiB torsdag 14. januar kl 19.30. Billettpris kr 300.
I samband med systemskiftet i Oria vil lagra treff i forsvinne, eksporter dine lagra treff via e-post eller EndNote.
Universitetet i Bergen ble torsdag 5. november tildelt Anskaffelsesprisen for innovasjon.
Universitetsbiblioteket tar i bruk eit nytt biblioteksystem i november. Dette fører til noko reduserte tenester i overgangsperioden.
UiB innfører digitalt system for melding av HMS-avvik. I løpet 2016 skal alle fakultet og avdelinger ta det i bruk.
Hav, liv og samfunn er dei samlande stikkorda for Universitetet i Bergen sin nye strategi.
Tilbud på billetter til ansatte ved UiB torsdag 19. og tirsdag 24. november kl. 16.30.
HR-avdelingen følger nå opp arbeidet med å kvalitetssikre alle ledd i rekrutteringsprosessen fra utlysning til ansettelse. Det er lagt en plan for arbeidet og de første leveransene skjer i løpet av høsten 2015.
Forskningsprosjekter i EUs syvende rammeprogram (FP7) kan nå søke om å få dekket kostnadene for å gjøre resultatene åpent tilgjengelig. Dette tilbys gjennom OpenAIRE2020 sin FP7 Post-grant Open Access Pilot.
Nordic Centre ved Fudan universitetet har vore viktig for å legge til rette for samarbeid og kunnskapsutveksling mellom nordiske og kinesiske forskarar og studentar, meiner Anne Christine Johannessen, viserektor for internasjonalisering.
I 2016 skal universitetet erstatte Mi side med en ny læringsplattform, og seksti prosent av alle skriftlige skole-eksamener skal være digitale.
Jobben med å bedre forskerstøtten til ekstern finansiering er godt i gang. Teamet som jobber med ekstern finansiering utarbeider nå en ny nettside slik at støtten skal bli enklere å finne fram til.
Universitetsbiblioteket inviterer til et seminar om åpen vitenskap og åpen publisering torsdag 22. oktober, kl 10-11:30 på Bibliotek for Humaniora.
Universitetet i Bergen er fornøyd med at statsbudsjettet gir utdanningssektoren et løft.
Fredag 2. oktober ble det tildelt fire nye æresdoktorater i den nye storstuen til Universitetet i Bergen.
Et av delprosjektene i organisasjonsutviklingsprosjektet foreslo ulike tiltak med mål om å styrke UiBs service og tjenester knyttet til forvaltning av eksternt finansiert virksomhet (BOA).
UiB rykkar fram 41 plassar til nummer 182 i Times Higher Education si rangering av dei beste universiteta i verda.
Ansatte ved UiB får tilbud på billetter til forestillingen fredag 9. oktober kl. 19.30. Billettpris kr. 220. For billetter ta kontakt med DNS 55 60 70 80 eller dns@dns.no

Sider