Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

- Det har vært syv veldig flotte år, sier Kari Tove Elvbakken. 1. april 2014 sluttet hun som universitetsdirektør ved Universitet i Bergen (UiB) og gikk over i ny stilling som professorstipendiat. 10. april ble hun hedret av universitetsstyret for sin store innsats.
Ole G. Evensen fratrer sin stilling som direktør ved Universitetsbiblioteket og går av med avtalefestet pensjon.
Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekter i høyere utdanning med frist 15. mai 2014
For å styrke arbeidet med organisasjonsutvikling er det opprettet midlertidig stilling som prosjektleder i prosjektperioden til og med våren 2015. Etter intern utlysning er Kari Fuglseth ansatt som prosjektleder.
27. november inviterer Forskningsrådet til informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram, Horisont 2020.
6. desember arrangerer UiB konferansen Likestilling og kulturelt mangfold
Vil du skrive om forskningen din i avisen? Bergens Tidende søker etter flere skribenter til artikkelserien «Innsikt»
Kommunikasjonsavdelingen skal inngå en avtale med eksterne leverandører om kurs for organisasjonen.
Ombygging og renovering av den ærverdige bygningen på Museplass 3 gjør at De naturhistoriske samlinger nå stenges fra 1. november. Utstillingene i De kulturhistoriske samlingene, Haakon Sheteligsplass 10, vil fortsatt være åpen.
Fondet skal bidra til å fremme grunnforskning, annen vitenskapelig virksomhet og formidling.
Tysdag 13. august blir ein hendingsrik dag for alle tilsette, nye og gamle studentar, for då blir den offisielle opninga av det akademiske året arrangert.

Sider