Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

De naturhistoriske samlinger er stengt for oppussing frem til 2018. De neste ukene skal vi gjøre stas på #mittmuseum.
Få med deg BIFF-framsyninga av filmen «Ivory Tower». Dette er ei lukka framsyning for UiB-tilsette i KP1 den 23. september kl. 17:00.
Fra 1. september blir det nye tidspunkt for IT-avdelingen sine endringsdager.
Egget var fullsett av engasjerte tilsette då prorektor Anne Lise Fimreite og prosjektleiar Kari Fuglseth informerte om organisasjonsutviklingsprosjektet. Alt i løpet av hausten vert fleire tiltak som skal heva kvaliteten ved UiB iverksett.
UiB har inngått ny rammeavtale om medieovervåkning med firmaet Retriever. Den gamle avtalen med Opoint opphører 1. oktober.
Tematiske klynger, tettere faglig samarbeid med NHH, Kunst- og designhøgskolen, Høgskolen i Bergen og et mer formalisert UH-nett Vest. Langs disse linjene vil UiB svare på strukturutfordringen fra Kunnskapsdepartementet.
I vårsemesteret 2014 ble det kreert 116 doktorer ved Universitetet i Bergen. Over førti prosent av dem var internasjonale.
Bjørn Åge Tømmerås ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) slutter som fakultetsdirektør. Han går over i ny stilling som seniorrådgiver ved fakultetet. Han vil fortsette som sekretær for Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag.
Eksternfinansiering, rekruttering og digitalisering. Dette er viktige tema for de første delprosjektene, som nå skal gjennomføres for å utvikle administrasjonen ved UiB.
Universitetet i Bergen skal etablere et studentombud for å bistå studentene i enkeltsaker. Dette var blant vedtakene i Universitetsstyremøte onsdag 28. mai 2014.
Prioritering av større byggeprosjekter og nytt reglement for vitenskapelige ansettelser ved UiB er blant sakene som skal behandles i universitetsstyremøte 28. mai 2014.
Universitetsstyret vedtok i februar å opprette et organisasjonsutviklingsprosjekt med formål å utvikle de sentraladministrative tjenestene ved UiB.
9. og 10. mai inviterer vi alle tidligere studenter tilbake til universitetet, for foredrag, fagfester og kulturarrangement.
Resultatet av valget på gruppe B til universitetsstyret
Vi informerer om sikkerhetshullet som er blitt oppdaget for OpenSSL og hva IT-avdelingen gjør med UiB sine systemer.
Universitetet i Bergen skal sertifisere seg som Miljøfyrtårn. UiB blir da det første av de store universitetene i Norge som i sin helhet får denne statusen.
- Det har vært syv veldig flotte år, sier Kari Tove Elvbakken. 1. april 2014 sluttet hun som universitetsdirektør ved Universitet i Bergen (UiB) og gikk over i ny stilling som professorstipendiat. 10. april ble hun hedret av universitetsstyret for sin store innsats.
UiB har inngått rammeavtale med tre firma om kurs i formidling gjennom media.

Sider