Hjem
Ansattsider

Nyhetsarkiv for Ansattsider

UiB har inngått rammeavtale med tre firma om kurs i formidling gjennom media.
Ole G. Evensen fratrer sin stilling som direktør ved Universitetsbiblioteket og går av med avtalefestet pensjon.
Norgesuniversitetet lyser ut midler til prosjekter i høyere utdanning med frist 15. mai 2014
For å styrke arbeidet med organisasjonsutvikling er det opprettet midlertidig stilling som prosjektleder i prosjektperioden til og med våren 2015. Etter intern utlysning er Kari Fuglseth ansatt som prosjektleder.
I PUST konkurrerer bedrifter og enkeltpersoner om hvem som kan spare miljøet mest, ved å komme seg til og fra jobben på miljøvennlige måter.
Varslet semesterbytte på uib.no er nå gjennomført og nettstedet er igjen åpnet for redigering.
27. november inviterer Forskningsrådet til informasjonsmøte om EUs nye rammeprogram, Horisont 2020.
En referansegruppe med interne og eksterne medlemmer er oppnevnt av universitetsledelsen for å gi konkrete innspill til revidert handlingsplan.
6. desember arrangerer UiB konferansen Likestilling og kulturelt mangfold
Forskere kan nå søke om å få dekket forfatterbetaling til Open Access-publisering.
Vil du skrive om forskningen din i avisen? Bergens Tidende søker etter flere skribenter til artikkelserien «Innsikt»
Kommunikasjonsavdelingen skal inngå en avtale med eksterne leverandører om kurs for organisasjonen.
Ombygging og renovering av den ærverdige bygningen på Museplass 3 gjør at De naturhistoriske samlinger nå stenges fra 1. november. Utstillingene i De kulturhistoriske samlingene, Haakon Sheteligsplass 10, vil fortsatt være åpen.
Fondet skal bidra til å fremme grunnforskning, annen vitenskapelig virksomhet og formidling.
UiB Alumni er åpent for alle som studerer, har studert eller er ansatt ved UiB.
Uib.no får 5 av 6 stjerner i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sin årlige kvalitetsvurdering av omlag 700 offentlige nettsteder.
Tysdag 13. august blir ein hendingsrik dag for alle tilsette, nye og gamle studentar, for då blir den offisielle opninga av det akademiske året arrangert.

Sider