Hjem
Formidling
Om avdelingen

Hva gjør vi?

Formidlingsavdelingen iverksetter museets formidlingsstrategi. Universitetsmuseet i Bergen skal stimulere til økt interesse og kunnskap blant vårt publikum om vår natur- og kulturarv samt for forskning og forskningsmetoder.

Om
Foto/ill.:
UiB/Haltenbanken

Hovedinnhold

Universitetsmuseet i Bergen skal stimulere til økt interesse og kunnskap blant vårt publikum om vår natur- og kulturarv samt for forskning og forskningsmetoder. Vi som arbeider med forskningskommunikasjon har ansvar for produksjon av utstillinger, læring og publikumstjenester ved museet, som består av samlinger, forvaltning og forskning innen kultur- og naturhistorie samt levende samlinger i Musehagen og på Arboretet og Botanisk hage på Milde. Vi formidler gjennom utstillinger, web og sosial medier, trykksaker, skoleundervisning og gjennom medie og informasjonsarbeid. Publikumshenvendelser er en stor del av vårt arbeid.

Museets samlinger omfatter både vitenskapelige samlinger og åpne publikumsutstillinger. I tillegg til utstillingene i Historisk Museum og Naturhistorisk Museum, finner du også muséets utendørssamlinger av levende planter i Muséhagen og i Arboretet og Botanisk hage på Milde.

Vi organiserer og legger til rette kontakten og formidlingen mot det allmenne publikum samt andre spesifikke målgrupper som studenter og ansatte, turister, skoleverket. Dette skjer på mange måter der publikumsutstillingene er kjernen i formidlingen. Andre viktige deler av avdelingens arbeid er å tilby pedagogiske program for ulike alderstrinn, arrangement, publikasjoner, nettsider og nettutstillinger, mediearbeid og tilrettelegging av ulike typer forskningsformidling.

I utstillingene gis det omvisninger, også spesialopplegg for barnehager og skoler. Museumsbutikkene i både Historisk Museum, Naturhistorisk Museum tilbyr blant annet gaveartikler, bøker, postkort, kunnskapsgaver og souvenirer.