Hjem
Formidling
Utstillinger

Utstillingsvirksomheten

Vi leder og produsere utstillinger for universitetsmuseet og rådgir samarbeidspartnere. Vi har i dag både permanente og skiftende utstillinger i våre to formidlingsbygg. Vi har også levende utstillinger i universitetshagene.

Steinalder
Foto/ill.:
Kari Årrestad, UM

Hovedinnhold

Vi har i alt over 40 utstillinger fordelt på våre to bygg i sentrum samt store levende utstillinger i de tre hagene våre. Vi produserer drifter og vedlikeholder utstillinger samt at vi aktualiserer dem gjennom aktiviteter og arrangement gjennom hele året.

Utstillinger i sentrum finner du her >

Utstillinger i hagene finner du her >

Nettutstillinger >