Hjem
Formidling

Hovedinnhold

Universitetsmuseet i Bergen kan tilby en rekke ulike typer progam innen både natur og kultur spesielt rettet mot skoleverket. De ulike programmene finner du i menyen til høyre, sortert under alderstrinn.
For omvisninger på Aboretet og i Botanisk hage: kontakt informasjonsleder på
telefon 55 98 72 62.
Alle skoleklasser og barnehager har gratis adgang til Universitetsmuseet i Bergen hele året. Meld gruppens ankomst i resepsjonen. Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
Vi tilpasser undervisningen til barnas ulike nivå og behov. Gi beskjed i forkant dersom det trengs spesiell tilrettelegging i undervisningssituasjonen.
Samtlige undervisningstilbud er gratis. Det kan ta opptil en uke før man får bekreftet plass.

 

Avbestilling
Avbestilling må meldes innen 24 timer før avtalt besøk, ellers påløper et beløp på kr. 300,- som blir fakturert den aktuelle skole eller barnehage. Beløpet er for å dekke kostnader til undervisningspersonell.
Ved spørsmål om tilbud ved Universitetsmuseet i Bergen, ta kontakt på skole@um.uib.no.

 

Husk museumsreglene!
Museets gjenstander og montere er gamle og skjøre. Ber derfor om at elevene informeres om våre museumsregler:

  1. Gå rolig.
  2. Bruk innestemme.
  3. Hold armer og bein for deg selv.

Minner også om at heisen er forbeholdt rullestolbrukere.

 

Praktisk informasjon

  • Adgang og undervisningstilbud for skoleklasser og barnehager er gratis.
  • Det kan ta opptil en uke før man får bekreftet plass.
  • Vi tilpasser undervisningen til barnas ulike nivå og behov. Gi beskjed i forkant dersom det trengs spesiell tilrettelegging i undervisningssituasjonen.
  • Meld gruppens ankomst i resepsjonen. Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.
  • Avbestilling må meldes innen 24 timer før avtalt besøk, ellers påløper et beløp på kr. 300,- som blir fakturert den aktuelle skole eller barnehage. Beløpet er for å dekke kostnader til undervisningspersonell.
  • Ved spørsmål om tilbud ved Universitetsmuseet i Bergen, ta kontakt på skole@um.uib.no.
  • Tips til deg som er pedagog: Den kulturelle skolesekken