Hjem
Formidling

Om undervisningstilbudene

Universitetsmuseet tilbyr en rekke undervisningsopplegg og lærerkurs med utgangspunkt i læreplanen innen både natur og kultur. Undervisningsoppleggene tar utgangspunkt i museets utstillinger og samlinger.

Universitetsmuseet i Bergen kan tilby en rekke ulike typer progam innen både natur og kultur spesielt rettet mot skoleverket.

Bestill undervisningsopplegg her:

Praktisk informasjon

  • Adgang og undervisningstilbud for skoleklasser og barnehager er gratis.

  • Det kan ta opptil en uke før man får bekreftet plass.

  • Vi tilpasser undervisningen til barnas ulike nivå og behov. Gi beskjed i forkant dersom det trengs spesiell tilrettelegging i undervisningssituasjonen.

  • Meld gruppens ankomst i resepsjonen. Det er den enkelte lærers ansvar å holde ro og orden.

  • Avbestilling må meldes innen 24 timer før avtalt besøk, ellers påløper et beløp på kr. 300,- som blir fakturert den aktuelle skole eller barnehage. Beløpet er for å dekke kostnader til undervisningspersonell.

Ved spørsmål om tilbud ved Universitetsmuseet i Bergen, ta kontakt på skole@um.uib.no.

Tips til deg som er pedagog: Den kulturelle skolesekken