Hjem

Forskerskole IKO

Hovedinnhold

Bilder fra forskerskolen

Hovedmål 

Forskerskolen skal gi tilpasset læring til PhD-kandidater for å øke deres forskningskompetanse og kunnskap. Forskerskolen gir PhD-kandidatene en mulighet for nettverksbygging utenfor egen forskergruppe og gir mulighet til å øke innsikt i fagfelt utenfor kandidatens eget prosjekt. Forskerskolen består hovedsakelig av en seminarserie som er organisert som et kurs av 1 års varighet. Tema for seminarene bestemmes både av kandidatene selv, koordinator for seminarserien og leder av forskerskolen basert på ønsker og behov.

 

 

Akademisk ansvarlig for forskerskolen er professor Stein Atle Lie, mens administrativ ansvarlig er forskerkoordinator ved institutt for klinisk odontologi (IKO) Sigrid Fjell Nævdal.