Hjem
Forskning
Horisont 2020

UiB tiltrekker seg utenlandske forskere

En UiB-forsker reiser til Danmark, mens fem europeiske fremadstormende forskere kommer til UiB for å forske. De har fått tildelt Marie-Curie-stipender fra EU i samarbeid med UiBs forskningsmiljøer.

Tegning av Marie Sklodowska-Curie
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) is EU's program for researcher mobility.
Foto/ill.:
EU

Hovedinnhold

Det er fagmiljøer ved det humanistiske og det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har fått tildelt mobilitetsstipendene som kalles MSCA – Individual Fellowship.  

Stipendene er en anerkjennelse av kvalitet. Både forskerne som får støtte til å bygge en internasjonal karriere, og fagmiljøene og forskerne de skal veiledes av, har blitt nøye vurdert før tildelingen. Budsjettene er på rundt 200 000 Euro og prosjektene varer vanligvis i to år.

Høy suksessrate i søknadene for UiB

1200 forskere ble valgt ut blant nesten 9 000 søknader fra hele verden.

– Universitetet i Bergen fikk rekordhøy tildeling, og svært godt gjennomslag på sine søknader om innreisende stipender, forteller seniorrådgiver Emmanuel Babatunde i Forskningsadministrativ avdeling. 

5 av UiBs 23 søknader, eller 22 prosent av søknadene, fikk finansiering. Det er den høyeste suksessraten blant norske institusjoner, der gjennomsnittet er rundt 15 prosent.  Det ble tildelt 22 stipender til Norge denne gangen. 

Her er prosjektene de internasjonale forskerne skal arbeide med på UiB:

Det humanistiske fakultet

Jan Kozák fra Univerzita Karlova i Praha kommer til UiB under veiledning av Jens Eike Schnall ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Prosjekt: SYMBODIN - The Symbolism of the Body in Northern Europe: Cognitive Metaphors and Old Norse Myth from the Viking Age to Late Medieval Times.

Mimi E. Lam fra University of British Colombia kommer til UiB under veiledning av Matthias Kaiser ved Senter for vitenskapsteori.
Prosjekt: eSEAS – Enhancing Seafood Ethics and Sustainability.

Jens Kristian Larsen fra Københavns Universitet kommer til UiB under veiledning av Halvard Fossheim ved Institutt for filosofi.
Prosjekt: DICTUM: Divide and Collect: Understanding Method in Plato.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Teresa Losada Daval, Universidad Complutense de Madrid (UDM) , kommer til UiB under veiledning av Noel Keenlyside ved Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning.
Prosjekt: DEMODA - Decadal changes in the Atlantic Equatorial Mode. Origin and dynamics. Prosjektet og samarbeidet er et resultet av arbeidet med det EU-støttede prosjektet PREFACE som UiB koordinerer og som UCM er partner i.

Christophe Crespelle fra INRIA, Frankrike, kommer til UiB under veiledning av Pinar Heggernes ved Institutt for informatikk.
Prosjekt: PROXNET - Modelling Complex Networks Through Graph Editing Problems.

Fra UiB til Aarhus

Vivi Pedersen, Institutt for geovitenskap, har fått stipend i samarbeid med Aarhus Universitet, og flytter dit til høsten.
Prosjektet kalles EROSIVE - The influence of Earth-surface processes on solid-Earth, ice-sheet, and sea-level interactions for Scandinavian Ice-Sheet collapse.