Hjem
Forskning
Horisont 2020

Humanistene trekker utenlandske forskere til Bergen

Digital kultur, arkeologi, filosofi og vitenskapsteori vil få nye internasjonale forskere til sine fagmiljø, finansiert av EU. Fagmiljøene ved Det humanistiske fakultet har fått fem av sju nye stipender til UiB i den rekordstore tildelingen fra Marie Curie-programmet.

Logo for Marie Curie-stipendet
REKORDSTOR TILDELING: Universitetet i Bergen kan skilte med sju nye stipender gjennom Marie Curie-programmet for 2017, en fjerdedel av alle som ble tildelt norske institusjoner.
Foto/ill.:
EU-kommisjonen

Hovedinnhold

– Dette ble en skikkelig jubeldag, utrolig gøy! Det blir en knallbra forskergruppe her hos oss framover, sier professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg.

Fagmiljøet i digital kultur har fått to stipender via EUs mobilitetsprogram Marie Skłodowska-Curie Actions, to av totalt sju ved Universitetet i Bergen. 

Stipendene er en anerkjennelse av kvalitet. Både forskerne som får støtte til å bygge en internasjonal karriere, og fagmiljøene og forskerne de skal veiledes av, har blitt nøye vurdert før tildelingen. 1 348 forskere ble valgt ut blant over 9 000 søknader fra hele verden.

Det er fagmiljøer ved det humanistiske, det psykologiske og det matematisk-naturvitenskapelige fakultet som har fått tildelt de sju stipendene. 

Gjensidig utbytte

– Noe av det jeg liker best med Marie Curie-stipendene er vekten de legger på gjensidig utbytte mellom forskeren og vertsmiljøet. Maud Ceuterick kommer for eksempel med sterk kompetanse innen filmanalyse og kjønnsteori, noe vi gjerne ønsker mer av, mens vi har kompetansen på digital kunst og VR-fortellinger som hun ønsker, forteller Rettberg.

– Álvaro Seiça har flere vertsmiljøer, så her er det ikke bare mellom ham og vertskapene det blir gjensidig utbytte, men også mellom oss og UCLA og de andre miljøene han besøker. Så det er jo også en gyllen anledning til å få bygget opp et forskningsmiljø som virkelig kan satse, legger hun til.

Rettberg kjenner Seiça godt, siden han har vært ph.d.-kandidat på digital kultur. Stipendet gjør at han kan reise ut i to år, og så komme tilbake til UiB.

– Han skal jobbe med et fantastisk miljø ved UCLA, og det styrker hele fagmiljøets nettverk. Maud Ceuterick er en nykommer ved UiB, så med henne får vi friske idéer. Det å ha engasjerte unge forskere i fagmiljøet har enormt mye å si for forskergruppene. Det inspirerer oss alle. Og det å ha flere i fagmiljøet å spille idéer opp mot er gull verdt for å utvikle ny forskning.

Rettberg har nylig blitt tildelt to millioner euro til sitt eget ERC-prosjekt, så digital kultur er et miljø som gjør det bra for tiden.

Gode fagmiljøer og systematisk arbeid gir rekord

Universitetet i Bergen fikk tildeling til sju av 20 søknader, noe som er en rekordhøy suksessrate på 35 prosent. Sju stipender er rekord for UiB, ett mer enn i fjor.

Per Magnus Kommandantvold, spesialrådgiver i Forskningsrådet og Norges kontaktperson for Marie Curie-programmet i EU,  skryter av UiBs resultater:

– Det virker som UiB har gode fagmiljøer som tiltrekker seg gode forskere, og dessuten at UiB jobber systematisk og godt med søknadene så disse vinner fram i den harde konkurransen i Europa, sier han.

På landsbasis gjør UiB det også bra. Det tildelt 28 stipender til norske institusjoner denne gangen. Blant norske søkere er suksessraten gjennomsnittlig 16 prosent. Det europeiske gjennomsnittet er omtrent det samme, ifølge Forskningsrådet.

MSCA Individual Fellowships til UiB 2017

Det humanistiske fakultet

Maud Ceuterick kommer fra New Zealand til forskergruppen Digital kultur under veiledning av professor i digital kultur, Jill Walker Rettberg.
Prosjekt: Affirmative Post-Cinema: Narrative and Aesthetic Responses to Gender and Power (Affermative).

Álvaro Seiça fra digital kultur ved UiB skal forske ved University of California, Los Angeles, USA, og deretter returnere til UiB. Veileder er professor i digital kultur, Scott Rettberg.
Prosjekt: ARTDEL - The Art of Deleting: A Study of Erasure Poetry, Practices of Control, Surveillance, and Censorship.

Fra det danske Nationalmuseet kommer Sofie Albris til UiB under veiledning av professor i arkeologi, Sæbjørg Walaker Nordeide.
Prosjekt: ArcNames - Individuals, social identities and archetypes – the oldest Scandinavian personal names in an archaeological light.

Ben Martin fra Queen’s University i Storbritannia kommer til UiB under veiledning av førsteamanuensis i filosofi, Ole Hjortland.
Prosjekt: Philosophy of logic; Epistemology of logic; Logic; Logical disputes; Logical evidence; Scientific methodology; Dialetheism; Paraconsistent logics; Logical positivism; Logical rationalism (EpiLog)

Arnald Puy fra Unversity of  Haifa, Israel, skal på et forskningsopphold ved Princeton, USA før han kommer til UiB og Andrea Saltelli ved Senter for vitenskapsteori.
Prosjekt: SIZE – The  role of size in the sustainability of irrigation systems.

Det psykologiske fakultet

Karenleigh Overman fra University of Colorado, USA kommer til Institutt for samfunnspsykologi under veiledning av førsteamanuensis Andrea Bender.
Prosjekt: MaCoTech – Material counting technologies in numerical cognition.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Julia Djuvsland fra  Universität Heidelberg  i Tyskland kommer til UiB under veiledning av professor i fysikk, Anna Lipniacka
Prosjekt: DarkMatterAndHiggs - Searching for Dark Matter in the Higgs boson sector with the ATLAS detector.