Hjem
Forskning
Kunnskap som former samfunnet

UiBs kunnskap former samfunnet

"...UiBs oppdrag er å bidra med kompetanse til samfunnet gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Meningsbryting og kunnskapsformidling er en forutsetning for å utvikle akademia og et demokratisk samfun" (Fra UiB sin strategi 2016)

Globale samfunnsutfordringer
Foto/ill.:
SKOK

Forskning ved Universitetet i Bergen påvirker samfunnet på mange forskjellige måter. Under kan du lese en rekke artikler om akkurat dette.

"Relevante lenker" lister artikler produsert av andre kilder enn UiB

Denne siden oppdateres av Corina Guder

UiBs artikler om forsknings relevans i samfunnet i 2017