Hjem

Forskning

UiBs støtte til eksternt finansierte forskningsprosjekter

Forskningsadministrativ støtte

Universitetet i Bergen tilbyr profesjonell assistanse, råd og tjenester til forskermiljøer samt administrasjonene i fakulteter og institutter gjennom hele livsyklus til eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Foto:
Paul-Erik Rosenbaum

Assistansen gis av BOA*-team, som består av fageksperter innen forskningrådgiving, jus, økonomi, personal, innovasjon og kommunikasjon, bibliotekk, etikk og forsvarlig forskning og nyvynning (Responsible Resarch og Innovation).

* BOA: Bidrag- og Oppdragsfinansierte Aktivitet (=ekstern finansiering)

 

 

Siden oppdateres av Vibeke Kyrkjebø Irgan