Hjem
Forskning
Motivasjon

Hvorfor bli ph.d.-kandidat på UiB?

Har du tatt mastergrad, men vil fordype deg mer innen ditt fagfelt? Liker du varierte dager med muligheten til å lære, forske og formidle?

Forskergruppe i laboratorium
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Ph.d.-utdanning gir deg muligheter til å kunne jobbe i akademia og forske i dybden av et felt du har interesse for. Du vil motta lønn i de tre eller fire årene frem mot oppnådd ph.d.-grad (doktorgrad). 

Hvordan er hverdagen?

Som ph.d.-kandidat vil du jobbe i et miljø med andre engasjerte kandidater og forskere. Du vil i stor grad styre dagene dine selv, så sant det ikke er kurs og planlagt undervisning, konferanser eller frister i prosjektet.

Du vil bli godt kurset i metode og bli en meget trent analytiker. Samtidig vil du få møte studenter gjennom undervisning og løse problemstillinger sammen med andre i forskningsgruppen, som kan gi en reell samfunnsnytte.

Du vil kunne reise på utenlandsopphold og få være med på nasjonale og internasjonale konferanser der du møter andre forskere som er engasjerte i ditt fagfelt. 

Ved UiB vil du i stor grad oppleve en flat struktur, der du vil få ansvar og tillit fra forskningsledere. 

Motivert? Viktige egenskaper for å trives og lykkes

Som ph.d.-kandidat kreves det at du er strukturert og kan ta intitiativ. Du må se verdien av å samarbeide innad i miljøet, og du må trives med å formidle og undervise. Til gjengjeld får du mange muligheter!


«Ordet ph.d. minner om masse jobb og masse press. Men det er mye kjekkere enn man tror! Du får lære mer via emnene, du får undervise og du får forske selv! Man får varierte dager der man styrer dagene sine selv»

 

Dine rettigheter - som en ansatt

Som ansatt stipendiat mottar du lønn, og du har de samme rettighetene som andre midlertidig ansatte. Om du skulle bli gravid, syk eller oppleve større utfordringer i livet, har du samme rett til å få innvilget permisjon som andre arbeidstakere. Stipendets avslutning blir da skjøvet frem i tid.