Hjem
Forskning
Call for Applications

Mobilitetsmidler til forskere i Arqus-alliansen

Arqus lyser ut midler rettet mot masterstudenter, yngre forskere, øvrig vitenskapelig ansatte og forskningsgrupper. Opphold kan variere fra tre dager til tre måneder og kan gjennomføres frem til september 2022. Frist for å søke til på utlysningene er 31. oktober.

Arqus Call
Foto/ill.:
University of Bergen

Hovedinnhold

UiB deltar i Arqus European University Alliance sammen med seks andre universiteter: Granada, Graz, Leipzig, Lyon, Padova og Vilnius. Målet er å etablere en allianse for tett og omfattende samarbeid innen undervisning, forskning og samfunnskontakt. UiB lyser nå ut midler gjennom Arqus-alliansen. Utlysninger gjelder forskning, og vil støtte mobilitet som gir muligheter til å dele beste praksis, identifisere felles interesser og utvikle eller forsterke samarbeid med vertsinstitusjonen.

Midlene er rettet mot masterstudenter, yngre forskere, øvrig vitenskapelig ansatte og forskningsgrupper. Opphold kan variere fra tre dager til tre måneder, og tildelte stipend kan brukes frem til 30. September, 2022.

Frist for å søke er 31. oktober.

Det er tre ulike utlysninger

Midler til forskningsopphold (individuelt)

Utlysningen retter seg mot korte opphold (to til fire uker) til enkeltpersoner: masterstudenter, yngre forskere, øvrig vitenskapelig ansatte. Det kan gis stipend up til 1500€.

Dokumenter

Midler til forskningsopphold (forskergrupper)

Utlysningen har som mål å koble eksisterende PhD-programmer til å utforske muligheter for samarbeid mellom ulike forskningstema. Stipend (maks 7,000€ per gruppe) gis ut til forskergrupper med maksimum 7 personer.

Dokumenter

Midler til pre-/postdoc-mentoring

Arqus mentorprogram er et felles mentorprogram for PhD-kandidater og postdocs. Målet med aktivitetene er at Arqus vil støtte opphold til PhD og PostDocs ved et av Arqus sine partneruniversiteter, for å ha veiledning med erfarne forskere og lære mer om deres forskningsmiljø. Det gis stipend på opp til 1,000€.

Dokumenter