Hjem
Forskning

Når du som ph.d.-kandidat trenger noen å snakke med

Årene som ph.d.-kandidat er spennende og faglig utviklende, men kan også være en strevsom tid med mye arbeidspress og en del motbakker. Usikkerheten og utsatt aktivitet under korona-pandemien kan føre til flere utfordringer enn man normalt opplever. I en slik situasjon vil mange kandidater ha behov for noen å snakke med.

Hovedinnhold

Hvis arbeidssituasjonen oppleves som ekstra krevende, vil det i første omgang være naturlig med en samtale med din veileder eller leder på arbeidsplassen. Ledelsen ved din enhet skal også legge til rette for kollegastøtte. Skulle du ha behov for ytterligere hjelp, er det naturlig å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten på din arbeidsplass. Er du ansatt ved UiB, finner du informasjon om bedriftshelsetjenesten på denne siden: Konsultasjon psykososialt arbeidsmiljø.

Ved UiB vil du først få tilbud om en samtale med sykepleier eller lege ved bedriftshelsetjenesten, og sammen kan dere vurdere om det er behov for ytterligere helsehjelp. I så fall kan bedriftshelsetjenesten bistå med å henvise videre, enten i det ordinære helseapparatet eller hos en av bedriftshelsetjenesten sine samarbeidspartnere.

Du kan også få henvisning til psykolog gjennom din fastlege.

Psykologisk støtte for ph.d.-kandidater og yngre forskere

Ved UiB tilbys ph.d.-kandiater og yngre forskere som opplever arbeidsrelaterte helsemessige utfordringer psykologisk støtte. Hovedtilbudet består av forelseninger om psykologiske prosesser og psykologiske veiledningstimer. Se mer informasjon på denne siden: Psykologisk rådgivning for PhD-kandidater og yngre forskere | HMS-portalen | UiB

UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere

Det kan være vanskelig å navigere mulige karriereveier både i og utenfor akademia. UiB Ferd karrieresenter for yngre forskere tilbyr kurs og veiledning i både i akademiske og overførbare ferdigheter, samt CV-kurs og kompetansekartlegging. Se mer informasjon på karrieresenteret sin nettside