Hjem
Forskning

Forskningsprofil

Hovedinnhold

Universitetet i Bergen er et sterkt, internasjonalt forskningsuniversitet med fremragende forskning og utdanning i hele bredden av akademiske fag.  Uavhengig og langsiktig forskning er drivkraften for all aktivitet ved UiB, og er grunnlaget for utdanning, formidling og innovasjon. Våre forskere deltar i internasjonalt samarbeid og i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer. Vi har sterke bånd til universiteter over hele verden. Universitetet har en viktig nasjonal og regional rolle som forvalter av kunnskap og forskningsinfrastruktur.

Vår forskningspolitikk

Den viktigste forutsetningen for vitenskapelig kvalitet ved UiB er satsing på grunnleggende forskning og stabile fagmiljøer over en stor bredde og med høy internasjonal kvalitet. Forskning og utdanning legger grunnlag for fellesskap, integrasjon, sosial mobilitet og likhet og tillit i samfunnet.

Universitetsdemokratiet står sterkt, med valgt rektor, faglig autonomi, sterke fagfelleskap og en organisasjonskultur der høringer og utvalgsarbeid er viktige faktorer i utviklingen av lærestedet.

Forvaltningen av alt fra nasjonal historie og symboler til samfunnsstatistikk og lovverk er kritisk, forskningsbasert og fri.

En særlig stor innsats legges i å rekruttere og holde på dyktige vitenskapelig ansatte, utvikle god forskningsledelse og bedre kjønnsbalansen. Samtidig prioriterer universitetet å tilrettelegge for tilstrekkelig forskningstid, for gode forskningsvilkår og – ressurser slik at forutsetningene for høy faglig kvalitet blir best mulig.

UiB har satset på å tilrettelegge for sterke fagdisipliner innen et bredt utvalg av fagområder, på omfattende publisering i velrenommerte kanaler, gjennomslag i nasjonale og internasjonale forskningsprogrammer som legger vekt på høy faglig kvalitet, samarbeid internasjonalt om forskning og utdanning og doktorgradsutdanning av høy internasjonal kvalitet.

Innovasjon

UiB har styrket sine ambisjoner på innovasjon gjennom etableringen av forskningsselskapet NORCE og ved oppbygging av kunnskapsklynger, satsing på inkubatorer og studentinnovasjon. Les mer

Regionalt samarbeid

UiB er navet i Kunnskapsbyen Bergen og sammen med andre kunnskapsinstitusjoner, det offentlige og næringslivet arbeider vi for å synliggjøre og utvikle Bergen som en internasjonal kunnskaps- og kulturregion.