Hjem
Forskning
Banebrytende forskning

Fire nye prosjekter innen banebrytende forskning

Forskere ved UiB får finansiering til spennende grunnforskningsprosjekter innen biovitenskap og arkeologi.

Universitetsmuseet i Bergen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forskningsrådet har nylig tildelt midler til 21 nye prosjekter innen banebrytende forskning, også kalt FRIPRO. Fire av disse prosjektene ledes av forskere ved Universitetet i Bergen.

– FRIPRO-prosjekter er nysgjerrighetsdrevet, dristig forskning som skal bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten, og denne typen forskning er svært viktig for samfunnet og for Universitetet i Bergen, sier rektor Margareth Hagen, som gratulerer de fire prosjektlederne.

Tre prosjekter innen biovitenskapelig forskning

To av prosjektene er tildelt 12 millioner kroner over fire år, i kategorien for erfarne forskere:

Gyri Teien Haugland, Institutt for biovitenskap, skal lede prosjektet Developing mRNA vaccines to fight viral diseases in Atlantic. salmon.
– mRNA-vaksiner er utviklet for mennesker, men foreløpig ikke for fisk. Virussykdommer gir store utfordringer for oppdrettsnæringen, og nye vaksinestrategier kan bidra til å redusere dødelighet og dårlig velferd forbundet med sykdomsutbrudd. I dette prosjektet skal vi utvikle vaksiner til laks basert på mRNA teknologi, og prosjektet vil også gi bedre kunnskap om immunsystemet til laks, sier Haugland.

Alistair Seddon, Institutt for biovitenskap, skal lede prosjektet Reconstructions of UV-B radiation across the Laschamps Geomagnetic Excursion. 
– Prosjektet vil gi den første rekonstruksjonen noensinne av UV-stråling for 41 000 år siden, og undersøke effekten av en berømt hendelse i jordens historie da jordens magnetfelt ble svekket og deretter reversert. En fersk artikkel viser at en av effektene av svekkelsen av magnetfeltet var økt UV-B-stråling på jordoverflaten, med potensielt store økologiske konsekvenser. Vi skal bruke en spennende ny metode for å rekonstruere UV-B-stråling basert på de kjemiske endringene i pollenkorn, forteller Seddon.

Mari H. Eilertsen ved samme institutt har fått tildelt åtte millioner kroner til det fireårige prosjektet Worm Forest EcoSysTems in Arctic hydrothermal vents and cold seeps. Prosjektet fikk tildeling innen kategorien for tidlig karriere.
– WormFEST-prosjektet skal forske på «skoger» av makk som finnes på havbunnen ved varme kilder og kalde gassoppkommer i dyphavet. Vi skal undersøke dyresamfunnene i disse spesielle økosystemene, hvordan artene påvirker hverandre og hva slags miljøforhold som skal til for at de trives, forklarer Eilertsen.

Arkeologiske studier av kristen graffiti i Roma

I kategorien internasjonal mobilitet har førstelektor Christina Videbech ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap fått tildelt 4,8 millioner kroner til prosjektet The Fora of Rome and their Christian Graffiti (4th-8th centuries). Prosjektet varer i tre år.

– Prosjektet skal finne, dokumentere og studere den kristne graffitien på Romas sentrale fora. Dette er graffiti som tidligere ikke har vært studert, og flere er upubliserte. Mange er ikke en gang klar over at den eksisterer, forteller Christina Videbech. 
Ved å kombinere graffitien med samtidige, skriftlige kilder, og vår arkeologiske viten om lokasjonene, vil jeg undersøke hvordan Romas tildligere hedenske "hjerte" ble brukt og tilpasset til kristendommen av Romas befolkning, og hva dette sier om Romas utvikling fra romerrikets politiske sentrum til Pavens hovedsete, forklarer hun. 

UiB-forskere er også partnere i to prosjekter som bli ledet fra andre forskningsinstitusjoner.

I eliteserien

I kunngjøringen av tildelingene sier forskningsminister Oddmund Hoel:

– Forskerne som får støtte til sine prosjekter i dag spiller i den norske eliteserien. Her snakker vi fri, nysgjerrighetsdrevet forskning av aller høyeste kvalitet. For den norske kunnskapsberedskapen er vi helt avhengig av slik forskning, det fikk vi et tydelig eksempel på under utvikling av koronavaksinene.

Les hele saken på Forskningsrådets nettsider: Pengedryss til ledende forskning: 216 millioner til banebrytende forskere

Forskere fra UiB er også partnere i to andre nye prosjekter som ledes fra andre forskningsinstitusjoner.