Hjem

Forskning

Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for fremragende forskning (SFF)

UiB har i dag fem Sentre for fremragende forskning. Målet er å fremme kvalitet i norsk forskning.

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front.

Per idag koordinerer UiB fem slike sentre, som følger (start og slutt år i parents) :

  1. Birkelandsenteret for romforsking (2013-2022)
  2. Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (2013-2022)
  3. Senter for geobiologi (2008-2017)
  4. Senter for kreftmarkører (2013-2022)
  5. Centre for Early Sapiens Behaviour (2017-2026)

I tillegg er UiB partner i SFF-senteret Norsk senter for forsking på mentale lidelser - NORMENT. UiO er vertsinstitusjon.   

Tidligere har UiB blitt tildelt tre sentre: Bjerknessenteret for klimaforsking, Senter for integrert petroleumsforskning og Senter for middelalderstudier. (2003-2013)

Siden oppdateres av Anja Hegen