Hjem
Forskning
Sentre for fremragende forskning

Sentre for fremragende forskning (SFF)

UiB leder i dag fire Sentre for fremragende forskning som fremmer kvalitet i norsk forskning.

Neste
BCEPS
Bergen senter for etikk og prioritering (BCEPS) har som mål å forstå og fremme etisk akseptabel, rettferdig og effektiv prioritering i nasjonale helsesystemer.
Foto/ill.:
BCEPS
1/4
CDN logo
Senter for digitale fortellinger (Center for digital narrative, CDN) skal utforske hvordan vi blir påvirket av algoritmer.
Foto/ill.:
CDN
2/4
SAPIENCE
SapienCE - Center for Early Sapence Behaviour - har som mål å gi økt forståelse av når og hvordan Homo sapiens utviklet seg til moderne mennesker, og forsker bl.a. i Sør-Afrika.
Foto/ill.:
SapienCE
3/4
CISMAC
CISMAC - Centre for Intervention Science in maternal and child health - har en visjon om å få til rettferdige forbedringer i helsen og utviklingen til mødre, nyfødte og barns i lav- og mellominntektsland (LMICs).
Foto/ill.:
CISMAC
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

 • Senter for digitale fortellinger - CDN (2023-2033)
  • Kraftsenteret for forskning på digital kultur skal arbeide for å fremme forståelsen av hvordan digitale fortellinger former forståelsen av oss selv og samfunnet vi lever i.
 • Bergen senter for etikk og prioritering - BCEPS (2023-2033)

  • Senteret skal bli et verdensledende forskningssenter som vil utvikle nye metoder og et nytt etisk rammeverk som hjelper beslutningstakere til å fordele helsetjenester på en mer rettferdig og effektiv måte.

 • Centre for Early Sapiens Behaviour -SapienCE (2017-2027)
  • Senteret skal gi banebrytende innsikt i de ulike aspektene ved hva det vil si å være menneske. Senteret har eksklusiv tilgang til Blombos-grotten, Klasies River hovedområde og Klipdrift-komplekset; steder som inneholder nøkkelen for å låse opp fortiden.
 • Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner - CISMAC (2013-2024)
  • CISMAC øsnker å forbedre helse og overlevelse for mødre og barn samt barns utvikling gjennom intervensjonsstudier blant lavinntektsbefolkninger i Asia og Afrika sør for Sahara.

 

Nylig avsluttete sentre eller sentre i exitfasen:

 • Birkelandsenteret for romforsking - BCSS (2013-2023)
  • BCSS leter etter svar på tre store spørsmål: Når og hvorfor er nordlysene i de to halvkulene asymmetriske? Hva er effekten av partikkelnedbør på det atmosfæriske systemet? Hva er rollen til energiske partikler fra tordenvær?
  • Senter for kreftmarkører - CCBIO (2013-2023)
   • CCBIO har som mål å oppdage, validere og oversette funksjonelle kreftbiomarkører for å forbedre vår forståelse av tumormekanismer, fremme tidlig diagnose av aggressive tumorfenotyper og støtte kostnadseffektiv og ansvarlig behandling av kreft.

  I tillegg har UiB vært partner i Norsk senter for forsking på mentale lidelser - NORMENT. Hovedmålet til senteret var å finne svar på hvorfor noen utvikler alvorlig psykisk lidelse. UiO har vært vertsinstitusjon.  

  Avsluttete sentre:

  • Senter for Geobiologi (2007-2017). Senteret ble etterfulgt av etterfølgende K. G. Jebsen Senter for dyphavsforskning (2017-2021) og Senter for dyphavsforskning (2021-2026).
  • Bjerknessenteret for klimaforskning (BCCR, 2003-2012). Senteret har blitt et av de viktigste klimaforskningssentrene globalt.
  • Senter for middelalderstudier (CMS, 2003-2012). Mellomalderforskning er fortsatt et satsingsområde ved UiB. Ved Det humanistiske fakultet ble forskningen videreført i ulike forskergrupper: Middelalderklyngen