Hjem
Forskning
Sentre for fremragende forskning (SFF)

Sentre for fremragende forskning (SFF)

UiB har i dag fire Sentre for fremragende forskning. Målet er å fremme kvalitet i norsk forskning.

SFF-ordningen er Forskningsrådets ypperste virkemiddel for å fremme kvalitet i norsk forskning. Langsiktig og romslig finansiering av sentre gir forskning i internasjonal front.

Per idag koordinerer UiB fire slike sentre  (start- og sluttår i parentes) :

  1. Birkelandsenteret for romforsking (2013-2022)
  2. Senter for forskning på mødre- og barnehelseintervensjoner (2013-2022)
  3. Senter for kreftmarkører (2013-2022)
  4. Centre for Early Sapiens Behaviour (2017-2026)

I tillegg er UiB partner i SFF-senteret Norsk senter for forsking på mentale lidelser - NORMENT. UiO er vertsinstitusjon.  

UiB var koordinator for 1 SFF i SFF II:

Senter for geobiologi (2008-2017)

I SFF I har UiB blitt tildelt tre sentre: Bjerknessenteret for klimaforsking, Senter for integrert petroleumsforskning og Senter for middelalderstudier (2003-2013).

Siden oppdateres av Anja Hegen