Hjem

Forskning

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Tidsavgrensede forskningssentre med konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet.

Universitetet i Bergen er partner i to slike sentre. Disse er: "Norwegian Centre for Offshore Wind Energy" og "Subsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy". Christian Michelsen Research (CMR) er prosjektansvarlig for begge.

Ordningen med forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) er opprettet av Norges forskningsråd.