Hjem

Forskning

Innovasjon og kommersialisering

Bergen Teknologioverføring, Innovest og Sarsia Innovasjon kan gi støtte til videreutvikling av idéer og resultat.

Veien fra en idé eller et forskningsresultat til et ferdig produkt på markedet er lang. Alle idéer må prøves, diskuteres og vurderes av eksperter med innsikt i juridiske, finansielle og forretningsmessige forhold. Bergen Teknologioverføring, Innovest og Sarsia Innovasjon kan gi støtte til videreutvikling av idéer og resultat.