Hjem
Forskning
Infrastruktur

Større og felles forskningsinfrastruktur

UiB fasiliterer avansert vitenskapelig utstyr, e-infrastruktur, databaser, registre, arkiv og samlinger, som kan benyttes av relevante brukere fra alle sektorer.

Ny-Ålesund forskningsstasjon
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold

UiB er vertsinstitusjon for en rekke større forskningsinfrastrukturer. Flere av disse driftes i samarbeid med andre institusjoner. 

UiB har flere kjernefasiliteter med avansert utstyr og høyt kvalifisert personell som er tilgjengelig for relevante brukere fra alle sektorer nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til å styrke fagmiljøene, skape arenaer for forskningssamarbeid og holde konstnadene for dyrt teknisk utstyr nede.


Om UiBs satsing på forskningsinfrastruktur

UiB skal utvikle gode forskningsinfrastrukturer og styrke samarbeidet om infrastruktur nasjonalt og internasjonaltjfr UiBs strategi  «Kunnskap som former samfunnet»

Flere av UiBs forskningsinfrastrukturer har blitt etablert ved hjelp av støtte fra Forskningsrådets finansieringsordning Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR). Mange av disse er inkludert på Norsk veikart for forskningsinfrastruktur og på det europeiske veikartet. Forskningsrådet utarbeider det nasjonale veikartet mens det europeiske veikartet utarbeides av Euroepan Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI)