Hjem
Forskning
Forskning ved fakultetene

Forskning ved fakultetene

De syv fakultetene og Bergen Universitetsmuseum utgjør UiBs viktigste kunnskapsarenaer.

Fakultetene og tilhørende fagmiljøer utgjør grunnfjellet for forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Universitetet i Bergen. Forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid er det bærende prinsippet i universitetets utdanningstilbud på alle nivåer, frå bachelor- til doktorgraden.

Selv om hvert fakultet har sin egen strategi, alle står på linje med Universitetets overordnede strategi, der marin forskning, globale samfunnsutfordringer og klima- og energiomstilling er utpekt som satsingsområder.

 

Siden oppdateres av Emmanuel O. Babatunde