Hjem

Forskning

Instituttsektoren

Universitetet i Bergen samarbeider nært med flere forskningsinstitutter og uavhengige forskningssentre i regionen.

Samarbeidet med insituttsektoren utgjør en viktig del av forskningsaktiviteten ved Universitetet i Bergen. Universitetet har betydelige eierinteresser i flere av instituttene. 

Blant de større forskningsinsitututtene er Uni Research, Christian Michelsen Research (CMR), Industrilaboratoriet (ILAB), Nansen Environmental and Remote Sensing Centre (NERSC), Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF), Chr. Michelsen Institute (CMI), Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES), Havforskningsinstituttet og NOFIMA.