Hjem
Forskning

Regionalt samarbeid med institutter

Samarbeidet med instituttsektoren utgjør en viktig del av forskningsaktiviteten ved Universitetet i Bergen. Universitetet har betydelige eierinteresser i flere av instituttene.