Hjem
Forskning

Bilaterale avtaler

UiB har en rekke bilaterale avtaler med andre universiteter, forskningsinstitusjoner og akademiske sentre i alle deler av verden.

UiB har utviklet mange internasjonale forbindelser ved å delta i ulike bilaterale forskningsprogrammer.