Hjem

Forskning

Fond og stiftelser

Studenter og forskere ved Universitetet i Bergen kan søke midler til utdanning og forskning fra en rekke ulike fond og stiftelser. Disse deler ut midler til forskning, reiser og stipend etter nærmere bestemte søknadsprosedyrer.

For de midlene Universitetet i Bergen selv administrerer er det opprettet et eget søknadssystem hvor studenter og forskere kan opprette søkerprofil og holde oversikt over sendte søknader.