Hjem
Forskning

Coimbragruppen

Et nettverk bestående av 40 europeiske universiteter, herunder noen av de ledende og eldste i Europa.

Om nettverket:

 • Europeisk nettverk
 • Etablert i 1985
 • 40 medlemsuniversiteter fra 20 forskjellige europeiske land
 • Fremmer akademisk samarbeid mellom medlemsuniversitetene og legge til
 • rette for internasjonalt samarbeid i og utenfor Europa til nytte for
 • medlemsuniversitetene.

Influerer på utvikling og utforming av høyere utdannings- og forskningspolitikk i Europa og internasjonalt.

 

Organisasjon:

 • General Assembly er øverste besluttende organ. Avholdes årlig. Alle medlemsuniversiteter representert med Rektor eller stedfortreder.
  • Velger:
  • President og Rectors ́Advisory Group (7 rektorer)
  • Executive Board (8 viserektorer eller tilsvarende)
 • 11 faste tematiske arbeidsgrupper (Working Groups) med oppnevnte representanter (administrative og faglige) fra interesserte medlemsuniversiteter
 • Sekretariat i Brussel med 4 ansatte som ivaretar nettverkets daglig drift og kontakt med medlemsuniversitetene

 

Hovedaktiviteter:

 • 3 stipendprogram for yngre gjesteforskere fra Latin Amerika, Afrika og naboland til Europa. Administreres av nettverket. Medlemsuniversitet som ønsker å delta i programmene, stiller til rådighet reise- og stipendmidler for antallet gjesteforskere man ønsker å ta i mot.
 • Programmer for utveksling av studenter og ansatte mellom medlemsuniversitetene. Administreres av nettverket men finansieres av medlemsuniversitetene selv.
 • Sommerskoler for masterstudenter og PhD-kandidater
 • Diverse samarbeidprosjekter og felles studieprogrammer finansiert med midler fra EUs utdannings- og forskningsprogrammer
 • Formaliserte samarbeidsavtaler og en rekke pågående
 • samarbeidsaktiviteter og prosjekter med to store universitetsnettverk i Latin Amerika:
  • Montevideo Group (28 medlemsuniversiteter i Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay og Uruguay)
  • Coimbra Group of Brazilian Universities (52 medlemsuniversiteter i Brasil)

 

UiB-deltakelse:

 • UiBs ledelse, vitenskapelig ansatte og internasjonale sentraladministrasjon har i alle år vært sterkt engasjert og involvert i styringsorganer, arbeidsgrupper (working groups), prosjekter, workshops, seminarer, sommerskoler etc. i nettverket

UiB har tidvis også deltatt i nettverkets 3 stipendprogram for yngre gjesteforskere

 

Se hjemmeside.