Hjem
Forskning
Horisont Europa

ERC-prosjekter

Forskere og prosjekter ved Universitetet i Bergen som har fått bevilgning fra Det europeiske forskningsrådet, ERC.

Bildecollage med portretter av Ivarsflaten, Bremer og Meckler
Foto/ill.:
Paul S. Amundsen, Eivind Senneset og Ellen Viste

Hovedinnhold

Det europeiske forskningsrådet (ERC) er en del av EUs forskningsprogram Horisont Europa. ERC skal fremme forskning med høy kvalitet ved å finansiere de beste forskerne og de beste ideene i Europa. Temaene blir foreslått av forskerne selv og valgt ut gjennom sterk konkurranse. ERC-finansiering blir regnet som en av de mest prestisjefylte tildelingene en forsker kan få.

Pågående ERC-finansierte forskningsprosjekter 

Synergy Grant

Andrea Bender
Institutt for samfunnspsykologi
QUANTA (2021-2027)
Evolution of Cognitive Tools for Quantification 
Prosjektet utforsker når, hvorfor og hvordan mennesker utviklet tallsystemene og hvorfor de er så forskjellige i ulike kulturer.

Advanced Grants

Rolv Skjærven
Institutt for global helse og samfunnsmedisin

HEALTHIERWOMEN (2019-2024)
A woman's reproductive experience. Long term implications for chronic disease and death.
Prosjektet handler om hvordan svangerskapskomplikasjoner påvirker kvinners framtidige helse.  
John Birks, 
Institutt for biologi

HOPE (2017-2023)
Humans on planet Earth - long-term impact on biosphere dynamics 
Vi veit at menneska har endra jorda dei siste 8000 åra, gjennom jordbruk, erosjon, vassressursar og så vidare. HOPE-prosjektet skal hjelpe å forstå om menneska for lenge sidan påverka dei store økologiske prosessane. 

Consolidator Grants

Bettina Husebø,
Institutt for global helse og samfunnsmedisin/
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
5-D (2024-2028)
Decoding Death and Dying in people with Dementia by Digital thanotyping
Kjetil Våge
Geofysisk institutt/
Bjerknessenteret for klimaforskning
ROVER (2024-2028)
Resilient northern overturning in a warming climate
Prosjektet handler om hvordan den atlantiske omveltningssirkulasjonen responderer på mindre sjøis i et varmere klima.
Cristian Gebhardt,
Geofysisk institutt/
Bergen Offshore Wind Centre

DATA-DRIVEN OFFSHORE (2023 - 2028)
Data-Driven Approaches in Computational Mechanics for the Aerohydroelastic Analysis of Offshore Wind Turbines

Karl Magnus Laundal,
Institutt for fysikk og teknologi/ Birkelandsenteret for romforskning
Dynamit (2023-2027)
Dynamic Magnetosphere Ionosphere Thermosphere coupling.
Prosjektet handler om hvordan Jordens atmosfære og plasma i verdensrommet er koblet sammen.
Hallvard Moe,
Institutt for informasjons- og medievitenskap

PREPARE (2023-2027)
Distributed and prepared. A new theory of citizens’ public connection networks in the age of datafication. 

Pawel Burkhardt,
Michael Sars-senteret
ORIGINEURO (2023-2027)
Tracking the deep evolutionary origins of neurons
Prosjektet skal studere det spesielle nervesystemet til ctenophorer (ribbemaneter) med fokus på deres anatomi, utvikling og funksjon, og kan utfordre standardsynet om at nevrale nettverk alltid består av individuelle nevroner.
Inga Berre
Matematisk institutt
MAPSI (2021-2026)
Mathematical and Numerical Modelling of Process-Structure Interaction in Fractured Geothermal Systems.
Prosjektet skal utvikle nye matematiske modeller og numeriske metoder, og bruke disse i simulering av prosesser i geotermiske systemer som det ikke har vært mulig å kvantifisere tidligere.
Ragnhild Muriaas,
Institutt for politikk og forvaltning

SUCCESS (2021-2026)
Gender-Gap in Political Endurance: a novel political inclusion theory
Med prosjektet SUCCESS vil professor Ragnhild Muriaas få frem i lyset hva som gjør at kvinner forlater politikken raskere enn menn, og hva som får dem til å bli.

Nele Meckler,
Institutt for geovitenskap

FluidMICS (2021-2026)
Fluid Inclusion Microthermometry in Speleothems
Nele Meckler og hennes kolleger vil rekonstruere fortidens klima ved å studere stalagmitter i tropiske grotter, der små dråper gammelt vann er bevart i steinene og kan fortelle om klimaet på den tiden vannet dryppet fra huletaket.

Elisabeth Ivarsflaten
Institutt for politikk og forvaltning
INCLUDE (2021-2026)
Openings to the Inclusion of Muslim Minorities in Today’s Democracies
Prosjektet studerer inkluderende politikk i etablerte demokratier i Europa og Nord-Amerika. Helt sentralt står studiet av majoritetsbefolkningens vilje til å inkludere muslimske minoriteter.
Saket Saurabh
Institutt for informatikk

LOPRE (2019-2025)
Lossy preprocessing
Saket Saurabh vil revolusjonera korleis vi brukar, handterer og komprimerer store og komplekse datasett. 

Harald Sodemann
Geofysisk institutt
ISLAS (2018-2023)
Isotopic links to atmospheric water's sources
Harald Sodemann skal sette saman nye datasett for å følge vatnet frå det fordampar i havet til det fell ned att.
Thomas Arnesen
Institutt for biomedisin

NterAct (2018-2023)
Discovery and functional significance of posttranslational N-terminal acetylation
Prosjektet skal blant annet se på hvordan man kan slå av og på cellebevegelse i forhold til spredning av kreftceller. 

Jill Walker Rettberg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

MachineVision (2018-2024)
Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media
Jill Walker Rettberg studerer kulturelle effekter av maskinsyn i våre digitale liv.

  

Starting Grants

Aaron Spitzer
Institutt for sammenliknende politikk

CONFRONT (2024-2029)
Contested frontiers: Rights clashes and the (re)constitution of settler-state peripheries
Prosjektet studerer hvordan liberal-demokratiske nybyggere/stater bruke rettigheter å standardisere periferi, og hvordan urfolk bruker motsvarende rettighetskrav for å motstå slik standardisering.

Marry-Anne Karlsen,
Institutt for sosialantropologi
ASYKNOW (2023-2028)
Contested Knowledges in and through Asylum Litigation
ASYKNOW undersøker hvordan ekspertkunnskap blir mobilisert, utfordret og får autoritet gjennom ankeprosessen i asylsaker
Justas Zalieckas
Institutt for fysikk og teknologi
SmartGROW (2023-2027)
Fractals and metamaterials support 3D diamond growth for industrial coatings
Vadim Kimmelman
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
Nonmanual (2023-2027)
Prosjektet "Fundamentals of formal properties of nonmanuals: A quantitative approach" (NONMANUAL) skal studere ansiktsuttrykk, kropps- og hodebevegelser i fem ulike tegnspråk, med bruk av store datasett, maskinsyn og avansert statistisk analyse.

Carlo Koos,
Institutt for politikk og forvaltning

WarEffects (2022-2026)
The Micro-Level Effects of Civil Wars on Multiple Dimensions of Women’s Empowerment
Prosjektet utforsker om, hvordan og under hvilke forhold vold i borgerkriger påvirker kvinners myndiggjøring og kjønnsrelasjoner.

Adriana Bunea,
Institutt for sammenliknende politikk

CONSULTATIONEFFECTS (2019-2025)
Effects of stakeholder consultation on inputs, processes and outcomes of executive policymaking
Adriana Bunea forsker på interessentkonsultasjonar som ein faktor for påverknad på politikkutforminga i medlemslanda i EU.
Iain G. Johnston
Matematisk institutt
EvoConBiO (2019-2025)
Uncovering and engineering the principles governing evolution and cellular control of bioenergetic organelles
EvoConBiO undersøker nivåene av robusthet og kontroll som bestemmer hvordan organellenes genomer har utviklet seg, hvordan de er kontrollert og beskyttet, og hvordan forskere kan gripe inn for å forbedre bioenergetiske prestasjoner i for eksempel planter som brukes til å lage biodrivstoff.
Timothy Lynagh,
Michael Sars Centre
iGluRs- A NEW VIEW (2018-2024)
Exposing Nature’s View of Ligand Recognition in Ionotropic Glutamate Receptors
Prosjektet skal se på evolusjonen til utvalgte reseptorer for nevrotransmitters (Ionotrophic Glutamate Receptors).
Randi J. Bertelsen
Klinisk institutt 2

BRuSH (2018-2023)
Oral bacteria as determinants for respiratory health
Randi Bertelsen studerer hvordan bakteriesammensetningen i munnhulen kan ha innvirkning på lungesykdommer. 

Scott Bremer
Senter for vitenskapsteori

CALENDARS (2018-2023)
Co-production of seasonal representations for adaptive institutionsScott Bremer studerer endringer i årstidsrytmenes mønstre gjennom året og implikasjonene dette har for hvordan samfunn og individer tilpasser seg endringer og variasjoner i årstider.
Hans Christian Steen-Larsen,
Geofysisk institutt

SNOWISO (2018-2022)
Signals from the Surface Snow: Post-Depositional Processes Controlling the Ice Core Isotopic Fingerprint.
Steen-Larsen vil bruke analyser av isotoper fra iskjerner til å skape en bedre forståelse av fortidens klimavariasjoner, og dermed bedre klimamodeller. 

Proof of Concept Grants

Harald Sodemann,
Geofysisk institutt

VISOR (2022-2024) - Versatile water vapour isotope calibration device for laboratory and field use.
Sodemann skal utvikle eit instrument som kan analysere vassmolekyl for å finne ut kor til dømes snø kjem frå. 

Noel Keenlyside
Geofysisk institutt

TOSCP (2023-2024) – Towards Operational Supermodel Climate Prediction
Keenlyside skal lage ein supermodell for klimavarsling.

Noen forskere har ikke startet opp sitt ERC-prosjekt enda, og er derfor ikke lagt til listen. Forskere som har fått ERC-tildeling men gjennomfører eller har gjennomført sine ERC-prosjekter ved andre institusjoner er ikke lagt til listen.

Avsluttede ERC-prosjekter

Synergy Grant

 
Eystein Jansen & 
Kerim Hestnes Nisancioglu
Institutt for geovitenskap/
Bjerknessenteret for klimaforskning
ICE2ICE (2014-2019) Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity

Advanced Grants

Kenneth Hugdahl
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
(2 tildelinger)

ONOFF (2016-2021)
Perception of voices that do not exist: Tracking the temporal signatures of auditory hallucinations

VOICE (2011-2016)
From cognition to brain systems

Bruce Kapferer
Institutt for sosialantropologi
EGALITARIANISM (2014-2019)
Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons
Nikolai Østgaard
Institutt for fysikk og teknologi
TGF-MEPPA (2013-2018)
Terrestrial Gamma Flashes-the Most Energetic Photon Phenomenon in our Atmosphere
Pål Rasmus Njølstad
Klinisk institutt 2

SELECTionPREDISPOSED (2012-2017)
Novel Tools for Early Childhood Predisposition to Obesity

Fedor Fomin
Institutt for informatikk

PREPROCESSING (2011-2016)
Rigorous Theory of Preprocessing
Christopher Henshilwood
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
TRACSYMBOLS (2010-2015)
Tracing the evolution of symbolically mediated behaviours within variable environments in Europe and southern Africa
Frede Tingstad
Institutt for biologi
MINOS (2010-2015)
Microbial Network Organisation

Consolidator Grants

Marit Skivenes
Institutt for politikk og forvaltning
 
DISCRETION (2017-2023)
Discretion and the child´s best interests in child protection
Marit Skivenes forsker på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. 

Andreas H. Hejnol
Michael Sars Centre

EVOMESODERM (2015-2020)
The evolution of mesoderm and its differentiation into cell types and organ systems
Noel Keenlyside,
Geofysisk institutt
STERCP (2015-2021)
Synchronisation to enhance reliability of climate prediction

Starting Grants

Daniel Lokshtanov,
Institutt for informatikk
PaPaAlg (2017-2022)
Pareto-Optimal Parameterized Algorithms
Nele Meckler
Institutt for geovitenskap
C4T (2015-2020)
Climate change across Cenozoic cooling steps reconstructed with clumped isotope thermometry
Saket Saurabh,
Institutt for informatikk
PARAPPROX (2012-2017)
Parameterized Approximation 

 

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om prosjektene, kontakt den ansvarlige forskeren.

For informasjon om ERC-prosjekter ved UiB, kontakt seniorrådgiver Katie Anders.

Nettsiden oppdateres av Katie Anders and Åshild Nylund

Nyheter om ERC på UiB