Hjem
Forskning
Horisont Europa

ERC-prosjekter

Over tretti UiB-forskere har fått tildelt prestisjetunge bevilgninger til grensesprengende forskning fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).

Hovedinnhold

Det europeiske forskningsrådet (ERC) skal fremme høykvalitetsforskning ved å finansiere de beste forskerne og de beste ideene. Over tretti forskere ved UiB har fått bevilgning gjennom ERCs stipendordninger siden 2007. ERC-stipender blir gitt til forskere som jobber innenfor alle fagfelt. Forskningsområdene bestemmes fritt av forskeren.

Grensesprengende forskning ved Universitetet i Bergen

Nyheter og resultater fra ERC-prosjekter presenteres i nettserien Grensesprengende forskning:

Eystein Jansen blir visepresident i ERC

Klimaforsker Eystein Jansen er valgt som visepresident i Det europeiske forskningsrådet (ERC). Han er den første norske forskeren som går inn i ledelsen i europeisk forsknings elitedivisjon. Les hele nyheten her.

Et puslespill om klimaendringer i Arktis

Kerim Nisancioglou på Grønland
Foto/ill.:
Ice2ice

Hva blir konsekvensene av at isen på Grønland og i Arktis smelter i et alarmerende tempo? Det var et av spørsmålene professorene Kerim Hestnes Nisancioglu, Eystein Jansen og kolleger ville finne svar på i det største ERC-prosjektet i Norden noensinne; Synergy Grant-prosjektet ice2ice. Les saken her.

Inga Berre ble ERC-mottaker nummer 10 000

Inga Berre
Foto/ill.:
Ole Marius Kvamme

Inga Berre vil bruke anvendt matematikk for å forstå hva som skjer i undergrunnen når varme skal utvinnes fra jordas indre. I 2021 ble hun utnevnt til ERC-mottaker nummer 10 000. Les hele saken her.

Forskere og prosjekter med støtte fra ERC ved UiB:
 

ERC Starting Grant

Adriana Bunea

Institutt for sammenliknende politikk

CONSULTATIONEFFECTS (2019-2024)

Effects of stakeholder consultation on inputs, processes and outcomes of executive policymaking

Målet er å forske på interessentkonsultasjonar som ein faktor for påverknad på politikkutforminga i medlemslanda i EU. Les mer her.

Iain G. Johnston

Matematisk institutt

EvoConBiO (2019-2024)

Uncovering and engineering the principles governing evolution and cellular control of bioenergetic organelles

Det komplekse livet på jorden er drevet av mitokondrier og kloroplaster i cellene der respirasjon og fotosyntese tar sted. Disse organeller har sine egne genomer, mtDNA og cpDNA, som koderer livsviktige energiske maskiner. Disse genomer varierer enormt i levende organismer, og mutasjoner i dem kan forårsake alvorlige problemer, inkludert dødelige arvelige sykdommer. Så hvorfor beholder organismer disse genomer, og hvordan demper de mutasjonsskader? EvoConBiO vil undersøke nivåene av robusthet og kontroll som bestemmer hvordan organellenes genomer har utviklet seg, hvordan de er kontrollert og beskyttet, og hvordan forskere kan gripe inn for å forbedre bioenergetiske prestasjoner i for eksempel planter som brukes til å lage biodrivstoff. Les mer om EvoConBio her.

 

Timothy Lynagh

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi

iGluRs- A NEW VIEW (2018-2023)

Exposing Nature’s View of Ligand Recognition in Ionotropic Glutamate Receptors

Prosjektet skal se på evolusjonen til utvalgte reseptorer for nevrotransmitters (Ionotrophic Glutamate Receptors). Les mer her.

 

Randi J. Bertelsen

Klinisk institutt 2

BRuSH (2018-2023)

Oral bacteria as determinants for respiratory health

Randi Bertelsen vil studere hvordan bakteriesammensetningen i munnhulen kan ha innvirking på lungesykdommer. Les mer her.

 

Scott Bremer

Senter for Vitenskapsteori (HF)

CALENDARS (2018-2023)

Co-production of seasonal representations for adaptive institutions

Scott Bremer skal finne ut hvordan vi kan styre samfunnet i møte med klimaendringer. Les mer her.

 

Hans Christian Steen-Larsen

Geophysisk institutt

SNOWISO (2018-2022)

Signals from the Surface Snow: Post-Depositional Processes Controlling the Ice Core Isotopic Fingerprint

Hans Christian Steen Larsen vil bruke analyser av såkalte isotoper fra iskjerner til å skape en bedre forståelse av fortidens klimavariasjoner, og dermed bedre klimamodeller. Les mer om prosjektet her.

 

Katrine Vellesen Løken

Institutt for økonomi

CIVICS (2018-2022)

Criminality, Victimization and Social Interactions

Mye av dagens forskning på kriminalitet fokuserer på årsak/virkning-modeller, ofte ved å se isolert på enkeltforbryteres handlinger. Med CIVICS ønsker Løken å etablere en bredere forståelse av økonomien i bunn av og rundt kriminalitet, ved å ta med den sosiale konteksten i regnskapet og at kriminalitet som oftest er en gruppeaktivitet. Katrine Løken har fått stilling på Handelshøyskolen der hun utfører prosjektet. Se her for en lengre beskrivelse av prosjektet.

 

Daniel Lokshtanov

Institutt for informatikk

PaPaAlg (2017 - 2022)

Pareto-Optimal Parameterized Algorithms

Daniel Lokshtanov vil arbeide med å revidere grunnlagene av parameterized complexity feltet. Les mer om prosjektet her. Daniel jobber nå ved UC Santa Barbara, USA.

 

Nele Meckler

Institutt for geovitenskap

C4T (2015 - 2020)
Climate change across Cenozoic cooling steps reconstructed with clumped isotope thermometry

Nele Meckler arbeider med rekonstruksjoner av fortidsklima ved å bruke sedimenter fra havet og stein fra huler (stalagmitt) som arkiver. Les mer om prosjektet her.

C4T i ERCs prosjektdatabase

 

Saket Saurabh

Institutt for informatikk

PARAPPROX (2012 - 2017)
Parameterized Approximation 

Professor Saket Saurabh skal forske på hvordan man kan løse problemer raskest mulig på en datamaskin. Les mer om prosjektet her.

PARAPPROX i ERCs prosjektdatabase

ERC Consolidator Grant

Inga Berre

Matematisk institutt

MapSI (2021-2026)

Mathematical and Numerical Modelling of Process-Structure Interaction in Fractured Geothermal Systems

Professor Inga Berre ved Matematisk institutt mottar ERC Consolidator Grant for prosjektet «MaPSI». Det tverrfaglige prosjektet beveger seg i grenselandet mellom anvendt matematikk, beregningsorientert fysikk og geovitenskap.

– Prosjektet vil utvikle nye matematiske modeller og numeriske metoder, og bruke disse i simulering av prosesser i geotermiske systemer som det ikke har vært mulig å kvantifisere tidligere. Slik kan vi bedre forstå viktige aspekter ved for eksempel høytemperatur og superkritiske geotermiske systemer, som vil ha betydning for produksjon av et større spekter av geotermiske ressurser, forklarer Berre. Les mer om prosjektet her.

 

Ragnild Muriaas

Institutt for sammenliknende politikk

SUCCESS (2021-2026)

Gender-Gap in Political Endurance: a novel political inclusion theory

Med prosjektet SUCCESS vil professor Ragnhild Muriaas få frem i lyset hva som gjør at kvinner forlater politikken raskere enn menn, og hva som får de til å bli. Du kan lese mer om prosjektet her.

 

Nele Meckler 

Institutt for geovitenskap

FluidMICS (2021-2026)

Fluid Inclusion Microthermometry in Speleothems

Nele Meckler leter etter klimasvar i bittesmå vanndråper lukket inne i dryppsteiner i tropiske huler. Hun var også den første kvinnelige forskeren ved UiB som fikk en ERC Starting Grant, les mer om hennes Consolidator Grant prosjekt her.

 

Elisabeth Ivarsflaten

Institutt for sammenliknende politikk

INCLUDE (2021-2026)

Openings to the Inclusion of Muslim Minorities in Today’s Democracies

Med prestisjebevilgning fra ERC vil professor Elisabeth Ivarsflaten gripe fatt i et av de mest grunnleggende problemene i vår tid. Hvordan leve fredelig sammen i stadig mer mangfoldige samfunn? Les mer om prosjektet her.

Saket Saurabh

Institutt for informatikk

LOPRE (2019-2024)

Lossy preprocessing

Saket Saurabh vil revolusjonera korleis vi brukar, handterer og komprimerer store og komplekse datasett. Les mer her.

Harald Sodemann

Geophysisk institutt

ISLAS (2018-2022)

Isotopic links to atmospheric water's sources

Harald Sodemann skal sette saman nye datasett for å følge vatnet frå det fordampar i havet til det fell ned att. Les mer her.

 

Thomas Arnesen

Institutt for Biomedisin

NterAct (2018-2022)

Discovery and functional significance of posttranslational N-terminal acetylation

I ERC-prosjektet skal teamet til Thomas Arnesen blant annet se på hvordan man kan slå av og på cellebevegelse i forhold til spredning av kreftceller. En annen mulighet er å studere nerveceller. Les mer her.

 

Jill Walker Rettberg

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

MachineVision (2018-2022)

Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media Jill Walker Rettbergs forskning på hvordan vi representerer oss selv på nettet og på hvordan vi forteller på nettet har resultert i en rekke bøker og artikler. I august 2018 starter hun opp ERC prosjektet. Les mer .

 

Marit Skivenes

Institutt for Administrasjons- og Organisasjonsvitenskap

DISCRETION (2017 - 2022)

Discretion and the child´s best interests in child protection

Marit Skivenes skal forske på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land. Les mer om prosjektet her

Andreas H. Hejnol

Sars internasjonale senter for marin molekylærbiologi (Sars)

EVOMESODERM (2015 - 2020)
The evolution of mesoderm and its differentiation into cell types and organ systems

Andreas H. Hejnol skal se på hvordan menneskets muskler, blodkar og nyrer oppsto ved å studere dyrefoster til dyr som slimormer, pølseormer, hjuldyr og flatormer. Les mer om prosjektet her.

EVOMESODERM i ERCs prosjektdatabase

Noel Keenlyside

Geofysisk instituttBjerknessenteret for klimaforskning

STERCP (2015 - 2020)
Synchronisation to enhance reliability of climate prediction

Prosjektet fokuserer på forbedring av klimaprognoser. Ved å kople ulike klimamodeller sammen til en supermodell, vil man oppnå mer presise prognoser av de endringene i klimaet som vi må forberede oss på i framtida. Les nyhetssaken her.

STERCP i ERCs prosjektdatabase

ERC Advanced Grant

Rolv Skjærven

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

HEALTHIERWOMEN (2019-2024)

A woman´s reproductive experience. Long term implications for chronic disease and death

Hensikten med det nye forskningsprosjektet til Skjærven er å fordype seg i hvordan svangerskapskomplikasjoner påvirker kvinners framtidige helse. Les mer her. 

 

John Birks

Institutt for Biologi

HOPE (2017 - 2022)

Humans on planet Earth - long-term impact on biosphere dynamics

Vi veit at menneska har endra jorda dei siste 8000 åra, gjennom jordbruk, erosjon, vassressursar og så vidare. HOPE prosjektet skal hjelpe å forstå om menneska for lenge sidan påverka dei store økologiske prosessane. Sjå meir her.

Kenneth Hugdahl

Institutt for biologisk og medisinske psykologi

ONOFF (2016 - 2021)
Perception of voices that do not exist: Tracking the temporal signatures of auditory hallucinations

Kenneth Hugdal er hjerneforsker med særlig fokus på hjerneasymmetri og hvordan denne kan anvendes i forståelsen av dysleksi og språkrelaterte problemer, samt for å forstå hørselshallusinasjoner ved schizofreni. Les mer her.

VOICE (2011-2016)

From cognition to brain systems

VOICE prosjektet bidrog til å avdekke hvilke prosesser i hjernen som gjør at pasienter med schizofreni opplever å høre stemmer i fravær av en ytre kilde. Med bruk av funksjonell magnet resonans avbildning (fMRI) av hjernen, fant forskerne spesifikke områder i hjernen med abnormal aktivitet som kan årsake stemmehøring. Les mer her. Se en video om prosjektet her.

VOICE i ERCs prosjektdatabase

Bruce Kapferer

Institutt for antropologi

EGALITARIANISM (2014 - 2019)
Egalitarianism: Forms, Processes, Comparisons

Med prosjektet EGALITARIANISM utfordrer sosialantropologen Bruce Kapferer tankene om likhet slik vi kjenner dem fra Rousseau, Marx og andre samfunnsfilosofiske gudfedre. Selv kaller han det "geriljaantropologi".Kapferer skal se nærmere på egalitære strukturer, prosesser og verdier. Prosjektet baserer seg metodisk på analyse av tekstlig materiale, samt feltarbeid i stuasjoner der kriser i likhet og ulikhet kommer til syne i Europa og andre steder.

Les mer om prosjektet her.

EGALITARIANISM i ERCs prosjektdatabase

Nikolai Østgaard

Institutt for fysikk og teknologi

TGF-MEPPA (2013 - 2018)
Terrestrial Gamma Flashes-the Most Energetic Photon Phenomenon in our Atmosphere

Nikolai Østgaard skal lete etter gammaglimt i tordenskyer. Østgaard tror at gammaglimtene har noe med lynene å gjøre, og han ønsker å finne ut hvor ofte disse gammaglimtene skjer.Han leder forskningssenteret Birkeland Centre for Space Science (BCSS) ved Institutt for fysikk og teknologi. BCSS er også et Senter for Fremragende forskning (SFF), utpekt av Norges forskningsråd. Les mer om prosjektet her.

TGF-MEPPA i ERCs prosjektdatabase

Pål Rasmus Njølstad

Klinisk institutt 2

SELECTionPREDISPOSED (2012 - 2017)
Novel Tools for Early Childhood Predisposition to Obesity

Hvilken rolle spiller kosthold og genetikk i utviklingen av fedme og diabetes? Dette er et av spørsmålene professor Pål Rasmus Njølstad ved KG Jebsen Senter for Diabetesforskning forsøker å finne et svar på, basert på hans studier av barn og mødre i Norge. Undersøkelsen er basert på biologisk materiale og spørreskjemadata fra over 100.000 svangerskap. Les mer om prosjektet her.

SELECTionPREDISPOSED i ERCs prosjektdatabase
 

Fedor Fomin

Institutt for informatikk

PREPROCESSING (2011 - 2016)
Rigorous Theory of Preprocessing

Bruker du en søkemotor for å finne byens beste restaurant? Lar du bilens GPS fortelle deg hvor du skal kjøre til venstre for å komme til parkeringshuset? Bekymret for om pengene dine er trygge når du bruker nettbank? Høyst sannsynlig er det en algoritme som hjelper deg. Fedor Fomin leder et prosjekt som skal utvikle nye matematiske teorier for bedre algoritmer, slik at datamaskiner kan gjøre "bedre" valg. Les mer om prosjektet her.

PREPROCESSING i ERCs prosjektdatabase

Christopher Henshilwood

Institutt for Arkeologi, Historie, Kultur og Religionsvitenskap

TRACKSYMBOLS (2010-2015)

Tracing the evolution of symbolically mediated behaviours within variable environments in Europe and southern Africa

Målet for prosjektet TRACSYMBOLS var å undersøke hvordan viktige atferdsmessige innovasjoner oppstod blant Homo Sapiens og Homo Neanderthalensis i det sørlige Afrika og Europa, og undersøke om og hvordan miljømessige variasjoner påvirket denne utviklingen i to ulike faser av steinalderen. Co-PI var Professor Francesco D´Errico, Université de Bordeaux. Se en video om noen av resultatene her eller ta en titt på gruppens åpen facebookside her.

TRACSYMBOLS i ERCs prosjektdatabase

Frede Tingstad

Institutt for Biologi

MINOS (2010 - 2015)

Microbial Network Organisation

Dagens næringsnett i havet kan ses på som resultatet av et 4 milliarder år gammelt våpenkappløp der dagens ulike organismene sameksisterer i en balanse mellom ressurstilgang, konkurranse og forsvar.  MINOS har bidratt til eksperimenter og til å utvikle modeller for hvordan denne balansen både kan brukes til å forstå mekanismene som gjør enkelte arter dominerende, hvordan det marine næringsnettet struktureres og hvordan økosystemet i Polhavet fungerer. 

MINOS i ERCs prosjektdatabase

ERC Synergy Grant

Andrea Bender

Institutt for samfunnspsykologi

QUANTA (2021-2027)

Evolution of Cognitive Tools for Quantification

Professor Andrea Bender ved Universitetet i Bergen (UiB) er tildelt Det europeiske forskningsrådets Synergy Grant, for prosjektet «Evolution of Cognitive Tools for Quantification» (QUANTA). Forskningsprosjektet koordineres ved UiB. Hennes og de andre tre PIs teamene skal forstå mer om hva som gjør oss mennesker unike blant artene på jorda, og det å være i stand til å telle helt nøyaktig er et av de sentrale kjennetegnene.

Hun jobber sammen med tre andre PI: Russell Gray, Max Planck Institut Leipzig (D), Francesco d´Errico, Université Bordeaux (F) og Rafael Núñez, UC San Diego (US)

Les mer her.

 

Eystein Jansen / Kerim Hestnes Nisancioglu

Institutt for geovitenskap

ICE2ICE (2014 - 2019)
Arctic Sea Ice and Greenland Ice Sheet Sensitivity

I forskningsprosjektet vil professorene Kerim Nisancioglu og Eystein Jansen undersøke hva som skjer med isen på Grønland dersom sjøisen i Norskehavet forsvinner. Les mer om prosjektet her.

ICE2ICE i ERCs prosjektdatabase

 

Denne siden oppdateres av Anja Hegen og Åshild Nylund