Hjem
Forskning

Senter for geobiologi (CGB)

Senterets målsetting er å utvikle ny fundamental kunnskap om interaksjon mellom geosfæren og biosfæren og livets opprinnelse.

En tar sikte på bli en sentral internasjonal aktør på disse forskningsfrontene, og å gi studenter og unge forskere integrert opplæring i et interdisiplinært og internasjonalt forskningsmiljø. Ved dette vil en legge til rette for at en ny generasjon forskere på en ny måte kan takle grunnleggende problemstillinger og muligheter knyttet til forståelsen av Jorden som et sammensatt geo-biologisk system.

Forskningen ved senteret fokuserer på prosesser i dyphavet og samvirket mellom biogene og ikke biogene prosesser både på og under havbunnen; på utbredelsen og funksjonen av mikrobielt liv i den dype biosfæren; på spor etter liv i jordens eldste bergarter dannet i dyp tid; og på leting etter livets røtter i genforråd tilknyttet ekstreme miljøer. Integrert og interdisiplinær forskning på disse temaene vil utvide forståelsen av jorden som et geo-biologisk system, og vil spesielt lede til ny innsikt omkring opprinnelsen, utviklingen og grensene for liv.

Senteret ledes av professor Rolf Birger Pedersen.