Hjem
Forskning

Kjernefasiliteter

UiB har flere kjernefasiliteter med avansert utstyr og høyt kvalifisert personell som er tilgjengelig for alle brukere fra Universitets- og høgskolesektoren i Norge.

En kjernefasilitet er et utstyrstungt spesiallaboratorium som står til disposisjon både for enhetens egne forskere og brukere utenfra. Enkelt sagt er dette høyteknologiske ”bildeleringer” med avansert utstyr og høyt kvalifisert personell.

Samarbeidsordningen for kjernefasiliteter bidrar til å styrke fagmiljøene, skape arenaer for forskningssamarbeid og holde konstnadene for dyrt teknisk utstyr nede.

Alle kjernefasilitetene er tilgjengelig på like vilkår for brukere fra universitets- og høgskolesektoren i Norge. Understående er lenker til kjernefasilitetene ved UiB. Det store flertallet av kjernefasilitetene er tilknytt medisinske og naturvitenskapelige fagmiljø.