Hjem
Forskning

Kjernefasiliteter og laboratorier

UiB har flere kjernefasiliteter og laboratorier med avansert utstyr og høyt kvalifisert personell som er tilgjengelig for alle relevante brukere.

Hovedinnhold

UiB eier og drifter flere kjernefasiliteter og spesiallaboratorier som står til disposisjon både for enhetens egne forskere og brukere utenfra. 

Samarbeidsordningen for kjernefasiliteter og felleslaboratorier bidrar til å styrke fagmiljøene, skape arenaer for forskningssamarbeid og holde konstnadene for dyrt teknisk utstyr nede.

Mer informasjon finnes på den enkelte forskningsinfrastrukturs hjemmeside (lenker under) og på fakultetenes hjemmesider:
Kjernefasiliteter ved Det medisinske fakultet

Forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Forskning ved MatNat-fakultetet