Hjem
Forskning

Nansensenteret

Nansensenteret (NERSC) er et uavhengig forskningsinstitutt tilknyttet UiB som fokuserer på klima- og miljøspørsmål.

Nansensenteret (NERSC) er et uavhengig og ikke-kommersielt forskningsinstitutt som driver med forskning på klima og miljø. Senteret gjennomfører grunnleggende og anvendt miljøforskning finansiert av nasjonale og internasjonale myndigheter, forskningsråd og industripartnere.

NERSCs visjon er å bidra til forståelse og innsikt i klimaspørsmål, sett i både i et regionalt og globalt perspektiv.

Senteret forskningsstrategi er å integrere bruk av fjernmåling og feltobservasjoner med numerisk modellering gjennom bruk av avanserte datainnsamlingsteknikker.

Les mer på Nansensenterets egne sider. (Nb: Kun på engelsk)