Hjem
Forskning

Nordisk senter i Kina

The Nordic Centre i Kina er lokalisert på universitetet i Fudan University i Shanghai. Senteret ble etablert i 1995 av 14 nordiske universiteter i samarbeid med Fudan University i Shanghai.

Formål:

Senteret ble grunnlagt i 1995 i fellesskap mellom Fudan University og 14 universiteter i Danmark, Finland, Sverige og Norge. I dag teller senteret 21 medlemmer. Senteret skal bidra til å etablere kontakt mellom studenter og vitenskapelig ansatte på nordiske og kinesiske akademiske institusjoner for å fremme forsknings- og utdanningssamarbeid, student-, lærer- og forskerutveksling m.m.

 

UiBs deltakelse i senterets aktiviteter:

UiB professor Stein Kuhnle var en av initiativtakerne til at senteret ble grunnlagt i 1995. Helt siden etableringen av senteret har studenter, vitenskapelig ansatte og UiBs ledelse vært sterkt involvert i senterets aktiviteter, arrangementer og styringsorganer. I de senere årene har studenter fra både UiB, Norden og Kina tatt del i master kursene i kinesisk politikk på Fudan som har blitt tilbudt i fellesskap av forelesere fra UiB og Fudan University. Også PhD seminarer i regi av SNoW (Sino Nordic Welfare research )nettverket har blitt organisert gjennom senteret

UiB v/Forskningsadministrativ avdeling er sekretariat for Nordic Centre China i perioden 2015-2020.

 

Merverdi/nytteverdi for UiB:

Senteret er et viktig knutepunkt og møtested mellom Norden og Kina for studenter, stipendiater, lærere og forskere med Kina studier som interessefelt innenfor humaniora, samfunnsvitenskap, jus, økonomi og naturvitenskap. Senteret organiserer forsknings- og utdanningsaktiviteter, konferanser, seminarer og workshops og fasiliterer kontakt og tilgang til kinesiske institusjoner, myndigheter, handel og industri.