Hjem
Forskning

International Association of Universities

Utdanningsinstitusjoner fra rundt 150 land er medlemmer i IAU. Formålet med organisasjonen er å styrke høyere utdanning over hele verden.

IAU ble stiftet i 1950. Organisasjonen har sine kontorer hos UNESCO i Paris, men er en uavhengig organisasjon.

Se hjemmeside