Hjem
Forskning

Forskningsfartøy

Sammen med Havforskningsinstituttet eier UiB flere forskningsfartøy og en fjernstyrt undervannsfarkost (ROV).

Hovedinnhold

Sammen med Havforskningsinstituttet eier UiB flere forskningsfartøy og fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Disse farkostene er viktige støttespillere for forskningen, særlig innen marine fagfelt og biologi.

Det nyeste tilskuddet til samlingen er den fjernstyrte undervannsfarkosten ROV Ægir, som kan dykke til 6000 meters dyp for å hente prøver og ta videoopptak av havområder.