Hjem
Forskning

University of the Arctic

”In the North, For the North, By the North – Towards a Sustainable World” er mottoet for samarbeidsprosjektet University of the Arctic.

Om nettverket:

 • Regionalt nettverk
 • Etablert i 2005
 • Mer enn 150 medlemsinstitusjoner, primært høgskoler, universiteter og
 • forskningsinstitusjoner, men også interesseorganisasjoner og NGO.
 • Medlemsinstitusjonene hovedsakelig lokalisert i land som grenser til den
 • circumpolare region (nordiske land, Russland, Canada og USA), men også
 • noen få medlemsinstitusjoner i andre land (Kina, Japan).
 • Influere på utvikling og utforming av høyere utdannings- og
 • forskningspolitikk i Arktis.
 • Vær en aktør og ressurs for utdanning, forskning og institusjonelt
 • samarbeid i den arktiske region og kunnskapsleverandør om arktiske forhold og samfunn

 

Organisasjon:

 • Council er øverste organ. Alle medlemsuniversiteter representert med Rektor eller stedfortreder. Møtes årlig. Kun universiteter med fullt medlemskap kan stemme.
 • Board of Governors er nettverkets høyest besluttende organ og ivaretar nettverkets interesser i det daglie. 11 medlemmer utpekt av Council.
 • President/Chief Executive er nettverkets daglige leder. Utnevnes av Board for 3-års periode. Ansvarlig for administrasjon og oppfølging av nettverkets mange aktiviteter, programmer og underutvalg.
 • UofArctic er en desentralisert organisasjon og har 10 underliggende kontorer/sekretariat lokalisert ved forskjellige medlemsinstitusjoner

 

Hovedaktiviteter:

 • Tematiske nettverk som utgjør stammen i det faglige utdannings- og forskningssamarbeidet
 • north2north er nettverkets studentutvekslingsprogram for arktiske studier mellom medlemsinstitusjonene
 • Rectors Forum er en møteplass for medlemsinstitusjonenes ledere hvor det tas opp spørsmål av spesiell interesse og relevans for det arktiske området og nettverket
 • UiB deltakelse:
 • UiB ble medlem i nettverket i mai 2010.
 • UiB har vært aktiv i å utvikle forskningsvirksomheten i nettverket generelt
 • og for polar-/arktisk-/klimaforskning og samarbeid spesielt. Har oppnådd finansiering fra nettverket og eksternt til forskningsarbeid og prosjekter.

For mer informasjon, se University of the Arctic sine hjemmesider.