Hjem
Forskning

Utrecht-nettverket

Gruppen består av 31 universiteter i 28 land. Formålet er samarbeid om internasjonalisering i ordets videste forstand.

Om nettverket:

 • Europeisk nettverk
 • Etablert i 1987
 • 32 medlemsuniversitetet fra 27 forskjellige europeiske land
 • Fremmer internasjonalt utdanningssamarbeid og utveksling av studenter og ansatte mellom medlemsuniversitetene.
 • Organiserer og administrere utveksling av studenter mellom nettverkets medlemsuniversiteter og to konsortier av partneruniversiteter i USA og Australia

 

Organisasjon:

 • Annual General Meeting avholdes hver vår. Øverste besluttende organ. Alle medlemsuniversiteter møter med hver sin representant.
 • Steering Committee velges på årsmøtet. Består av 5 personer. Er ansvarlig for å iverksette vedtak fra årsmøtet, ha oppsyn med nettverkets aktiviteter og økonomi, og forberede årsmøte.
 • Executive Secretariat bistår styringskomitéen og ivaretar den daglige drift av nettverket og kontakten med medlemsuniversitetene. Sekretariatet er i dag ved University of Hull, UK.
 • 4 faste tematiske arbeidsgrupper (Task Force) med representanter fra interesserte medlemsuniversiteter

 

Hovedaktiviteter:

 • Programmer for utveksling av studenter og ansatte mellom medlemsuniversitetene. Administreres av nettverket men finansieres av medlemsuniversitetene selv.
 • Sommerskoler (Utrecht Network Summer Schools)
 • Diverse utdanningsprosjekter og felles studieprogrammer finansiert med midler fra EUs utdanningsprogram.
 • Studentutvekslingsprogram med et konsortium av 14 amerikanske universiteter i Midt-Vesten (MAUI – Mid-American Universities International). Mer enn 100 studenter utveksles årlig i programmet.
 • Studentutvekslingsprogram med et konsortium av 7 australske universiteter (AEN – Australian-European Network). Mer enn 50 studenter utveksles årlig i programmet.

 

UiB-deltakelse:

UiB deltar aktivt i de fleste av nettverkets aktiviteter:

 • Student-, ansatt- og lærermobilitet
 • Studentutvekslingsprogram med USA og Australia
 • Utdanningssamarbeid (fellesgrader, curriculum utvikling m.m.) - Deltakelse i arbeidsgrupper (Task Force) og prosjekter

Se hjemmeside.