Hjem
Forskning

European University Association (EUA)

EUA representerer utdanningsinstitusjoner fra 46 land, og spiller en viktig rolle i utformingen av fremtidens forskning og utdanning i Europa.

Organisasjonen er blant annet en aktiv hovedpartner i Bologna-prosessen.

EUA ble etablert 31. mars 2001 ved sammenslutning av de to europeiske samarbeids-organisasjonene Association of European Universities (CRE) og Confederation of European Union Rectors' Conferences (Konføderasjonen).

Organisasjonen  representerer nå nærmere 800 universiteter og 35 nasjonale rektorkonferanser.

Se hjemmeside.