Hjem
Forskning

NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser

Senteret har som formål å gi økt kunnskap om årsaken til alvorlige psykiske lidelser.

NORMENT - Norsk senter for forskning på mentale lidelser fikk status som Senter for fremragende forskning (SFF) i 2013. 

Forskere fra de ulike partnerinstitusjonene arbeider sammen om å kartlegge genetiske, psykologiske, nevrobiologiske og miljømessige årsaksforhold for alvorlige psykiske lidelser.

Aktiviteten bygger på en «vertikal synergi»- tilnærming. Forskerne ved senteret har ulike fagbakgrunner og spesialkompetanse innen et bredt spekter av forskning innenfor blant annet:

  • Klinikk og nevrokognisjon
  • Hjerneavbildning
  • Molekylærgenetikk
  • Miljøforhold og dyre-eksperimentelle studier

Senteret har Universitet i Oslo som vertsinstitusjon, med Universitet i Bergen og Oslo universitetssykehus som partnere.

Årlig bevilgning: 17,5 millioner kroner fra Forskningsrådet.