Hjem
Forskning
Forskningssentre

K.G. Jebsen sentre for forskning

Stiftelsen K.G. Jebsen bidrar økonomisk til uavhengig forskning i Norge, hovedsakelig medisinsk forskning samt marin og maritim forskning. Universitetet i Bergen har seks K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning og ett for dyphavsforskning

Hovedinnhold

Siden etableringen i 2009 har stiftelsen tatt initiativ til opprettelsen av 14 K.G. Jebsen-sentre for medisinsk forskning ved norske medisinske fakulteter og tilknyttede universitetssykehus. Per i dag finnes disse sentrene ved Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus:

Sentrene består av forskergrupper med komplementær kompetanse og et stort utviklingspotensial inn mot translasjonell medisinsk forskning. En sentral målsetning for stiftelsen er å bidra til å realisere prosjekter på internasjonalt toppnivå.