Hjem
Forskning

Forskning ved Universitetsmuseet i Bergen

Universitetsmuseet i Bergen har aktive forskergrupper innen natur- og kulturvitenskaplige fagområder, og samarbeider tett med andre fagmiljøer både lokalt ved UiB, nasjonalt og internasjonalt. Forskningen er forankret i museets rike vitenskaplige samlinger.

Naturhistorisk museum, sett frå Muséhagen
Foto/ill.:
Marianne Rosvik

Universitetsmuseet i Bergen har noen av Norges største samlinger av kultur- og naturhistoriske gjenstander. Disse samlingene utgjør et viktig grunnlag for forskningen og formidlingen ved museet.

Universitetsmuseet består av Avdeling for kulturhistorie, Fornminneseksjonen og De naturhistoriske samlingene med Muséhagen, og Arboretet og Botanisk hage på Milde. 

De viktigste fagfeltene for museet er arkeologi, arkeologi, antropologi, kunst- og kulturhistorie, botanikk, geologi og zoologi. I tillegg kommer også flere tverrfaglige forskningsprosjekter. Det er en særlig oppgave for Universitetsmuseet i Bergen å stimulere til forskning der kultur- og naturvitenskapelige metoder og perspektiver supplerer hverandre.

 

Siden vedlikeholdes av Emmanuel O. Babatunde