Hjem

NORHED II programmet

Hovedinnhold

Feltarbeid

I 2021 ble UiB tildelt 290 millioner NOK fra Norad til 14 prosjekter innefor Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning (NORHED).

  • Prosjektene ved UiB ligger ved fem av universitetets syv fakulteter: Det medisinske fakultet, det samfunnsvitenskapelige fakultet, det psykologiske fakultet, det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og fakultet for kunst, musikk og design.
  • De 14 UiB-prosjektene har tilsammen 32 partner-institusjoner i Afrika, Latin-Amerika og Stillehavet.
  • Makerere University i Uganda er partner i 6 prosjekt, flest av alle sørpartnere.

Informasjon om NORHED-programmet og de 14 NORHED II-prosjektene ved UiB finner du på våre engelskspråklige nettsider.

Ønsker du kontakt med NORHED II-teamet ved UiB når du oss på norhed@uib.no.