Hjem
Global og utviklingsrelatert forskning
KLIMA

UiB/CROP arrangement under COP21

Quest for Global Sustainability: Climate Change, Science and the Oslo Principles

COP21 logo

Hovedinnhold

Ved COP21 i Paris 7. desember 2015 vil UNESCO, Global Justice Program ved Yale University og Comparative Research Programme on Poverty ved UiB, med deltakelse fra Bjerknessenteret, arrangere et felles program i UNESCO-paviljongen på COP21 og ved UNESCOs hovedkvarter.

 

Fokus er å presentere og diskutere Oslo Principles on Global Obligations to Reduce Climate Change som ble erklært 1. mars 2015 av en gruppe eksperter på internasjonal rett, menneskerettigheter og miljølovgivning.

Program (pdf)   Poster (pdf)

"Oslo-prinsippene"

Klimaendringer er en av de mest akutte globale utfordringer i vår tid. Oslo-prinsippene understreker de juridiske forpliktelsene som stater har for å implementere nødvendige tiltak for å begrense følgene av klimaendringer. 

Vitenskapelige vurderinger indikerer at en 2-graders økning av jordas gjennomsnittstemperatur, i forhold til det før-industrielle nivået, vil ha en alvorlig og irreversibel påvirkning på liv og miljø.

Internasjonal rett definerer, blandt annet, staters forpliktelser til å beskytte og fremme fundamentale menneskerettigheter. Rettigheter som er truet av klimaendringer inkluderer retten til vann, mat og et rent miljø, i tillegg til spesielle rettigheter for barn, kvinner, minoriteter og urfolk. Internasjonal rett anerkjenner også at hver enkel stat er juridisk ansvarlig for skadelige virkninger som menneskelig aktivitet på eget territorium kan ha på andre stater.

Forskere fra Bjerknessenteret for klimaforskning og Potsdam Institute for Climate Research vil presentere og diskutere klimatilstanden, projeksjoner og risikoer, som en introduksjon til presentasjonen av "Oslo-prinsippene".

Boklansering

Klimaendringer truer velferden til jordas befolkning og påvirker de mest sårbare og fattige disproporsjonalt. Fattigdomsbekjempelse er blant de største globale utfordringene som vår generasjon står ovenfor. Boken “Poverty and the Millennium Development Goals: A critical look forward” kommer ut i februar 2016. Flere av bidragsyterne vil være tilstede for å presentere boken.

Boken, som er siste utgave av en lang serie bøker fra CROP, tilbyr en kritikk av den eksisterende utviklingsagendaen og signaliserer et behov for å etablere en uavhengig, transparent metodologi for resultatmåling og ansvarliggjøring. Den skisserer også en alternativ retning for utvikling der politikkutforming støttes av kunnskap og innsikt fra dem som lever i fattigdom, som står ansikt til ansikt med sosial ekskludering eller som allerede lider under konsekvensene av klimaendringer.