Hjem
Forskningsetikk

Meld mistanke om uredelighet

Alle kan melde ifra om mulige brudd på forskningsetiske normer ved UiB. En henvendelse om mistanke om uredelighet vil bli behandlet konfidensielt.

En hånd skriver på tastaturet
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Enhver melding om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiB skal behandles i tråd med gjeldende retningslinjer ved UiB.

Under kan du lese mer om hvordan du både kan melde inn mistanke om uredelighet, og saksgangen etter du har meldt det inn. Her kan du også finne mer informasjon om ulike former for uredelighet i forskning

Hvordan melde fra om mistanke 

Mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer mot en ansatt ved UiB eller student ved et av universitetets doktorgradsprogram, skal meldes til instituttleder ved instituttet hvor den ansatte eller doktorgradsstudenten hører til. Meldingen skal angi navnet på personen(e) mistanken retter seg mot og grunnlaget for mistanken. Så langt det er mulig skal grunnlaget for mistanken dokumenteres. 

Ansatte ved UiB kan velge å melde ifra til fakultetet, alternativt kan du også melde mistanken direkte til det sentrale redelighetsutvalgets sekretariat (se faktaboks med kontaktinformasjon). Du kan også kontakte sekretariatet for råd og veiledning. 

Du kan også melde mistanken elektronisk gjennom digitalt meldeskjema. Tjenesten åpner for å melde mistanker anonymt, men da vil ikke UiB ha muligheten til å innhente mer informasjon fra innsenderen. En anonym melding bør derfor inneholde nok informasjon til at UiB kan behandle saken videre.  

Dine rettigheter 

Den som blir anklaget for kritikkverdige forhold har rett til å få vite om innholdet i meldingen, få innsyn i saken og å få uttale seg. Den eller de som blir anklaget kan også bli innkalt til egne møter for å få saken belyst. Dersom UiBs sentrale redelighetsutvalg konkluderer med at den som er anklaget har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan uttalelsen påklages til Granskingsutvalget av den eller de som har fått uttalelsen mot seg. Se informasjon om saksgangen i redelighetssaker

Du skal ikke oppleve negative konsekvenser (gjengjeldelse) som følge av å melde inn mistanke om brudd på anerkjente forskningsetiske normer. 

Melder du fra om et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved UiB vil du som hovedregel ikke bli del av videre saksgang. UiB vil imidlertid ta kontakt med deg om det er behov for ytterligere opplysninger for å belyse saken. Du vil få bekreftelse på at saken er mottatt og beskjed når saken er avsluttet.