Hjem
Forskningsetikk

Kurs, opplæring og studier

UiB tilbyr kompetanseheving gjennom en rekke ulike tiltak. Målet er å øke kunnskapen om forskningsetikk hos både studenter og vitenskapelig ansatte.

Gruppe studenter jobber sammen
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Noen av opplæringstiltakene ved UiB har mål om å øke kunnskapen om forskningsetikk hos ansatte og studenter, mens andre vil øke bevisstheten rundt temaet og bidra til en sunn forskningsetisk kultur. 

Under finner du en oversikt over hvilke kurs, opplæring og arrangementer du kan delta på ved UiB. 

E-kurs og arrangementer

Sentrale e-kurs 

Forskningsetikk 

UiB vil i løpet av første halvår 2023 utvikle e-kurs om forskningsetikk for vitenskapelig ansatte. Du vil finne informasjon om kursene her når de er ferdigutviklet. 

RETTE 

RETTE er UiBs løsning for å ha oversikt over alle forsknings- og studentprosjekter som behandler personopplysninger. Dette kravet følger av GDPR. RETTE gir en samlet prosjektoversikt. Dette bidrar også til at UiB på et institusjonelt nivå kan ivareta sitt internkontrollansvar. Løsningen bygger på de roller, ansvar og oppgaver som følger av relevant lovverk. Det er avgjørende at ansatte og studenter kjenner til løsningen og til hvordan den skal tas i bruk. 

Universitetet vil i løpet av første halvår 2023 utvikle e-kurs om RETTE. Du vil finne informasjon om kurset her når det er ferdigutviklet. 

Lokale e-kurs 

Det medisinske fakultet 

Helseforskere må kjenne til det særlige reglementet som gjelder for helseforskning og godkjenningsregimet for prosjektene, samt krav underveis i prosjektet.  Kurset Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning er utviklet av MED i samarbeid med PVO.

Arrangementer 

Interne arrangementer ved UiB

Redelighetsutvalget ved UiB inviterer til etikkfrokost 26. mai kl. 09.00 - 10.30. For mer informasjon om arrangementet  se "Etikkfrokost – AI og forskningsetikk".

Eksterne arrangementer/kurs 

Her finner du informasjon om kommende arrangement knyttet til forskningsetikk utenfor UiB. 

De nasjonale forskningsetiske komiteene – påmelding til Årskonferanse 2023 

De nasjonale forskningsetiske komiteene inviterer medlemmer i komiteer og utvalg til årskonferanse 14.februar 2023 om veilederrollen og internasjonalt samarbeid

Lederopplæring 

UiB integrerer forskningsetikk på flere eksisterende eksisterende lederutviklingsarenaer. 

Instituttlederprogrammet

Instituttlederprogrammet er rektoratet og instituttledernes møtearena, med to halvdagssamlinger per semester.

Administrativt mellomlederprogram

UiB tilbyr lederutvikling for administrative mellomledere gjennom sitt Administrativt mellomlederprogram. Kull 8 vil starte høsten 2023. 

Tema på medarbeidersamtaler 

UiB vil i løpet av vårsemesteret integrere forskningsetikk som tema i medarbeidersamtalemaler for alle vitenskapelig ansatte. 

Oppdaterte maler finnes i leder- og medarbeiderhåndboken.  

Ph.d.-kurs

Her finner du en oversikt over hvordan etikk dekkes i ph.d.-utdanningen ved de ulike fakultetene ved UiB. 

Det humanistiske fakultet 

Her finner du mer informasjon om etikk i opplæringsdelen for ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultetet. 

Det juridiske fakultet 

Ved Det juridiske fakultet er etikk et av temaene som inngår i emnet PHDJUR901 Rettslige kilder og rettsvitenskapens metodemangfold. Samtidig er det element av vitenskapsteori i andre kurs, som for eksempel PHDJUR903 Rettsvitenskap og empiri - der forskingsetiske standarder er et av temaene. 

Se nettsidene til Det juridiske fakultet for mer informasjon.  

Fakultet for kunst, musikk og design 

Fakultet for kunst, musikk og design følger HF-fakultet sitt opplæringsprogram for etikk

Du finner også mer informasjon om etikk ved KMD på nettsidene deres

Det medisinske fakultet  

På nettsidene til Det medisinske fakultet finner du en oversikt over kursene som inngår i opplæringen for ph.d.-kandidater i vitenskapsteori og etikk. 

Det psykologiske fakultet 

Ved Det psykologiske fakultet inngår etikkopplæringen i det obligatoriske ph.d.-kurset PS901.  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Kurset i vitenskapsteori og etikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er en obligatorisk del av forskerutdanningen og gir 5 studiepoeng/ETCS.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Her finner du mer informasjon om etikk i opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet