Hjem
Forskningsetikk

Kurs, opplæring og studier

UiB tilbyr kompetanseheving gjennom en rekke ulike tiltak. Målet er å øke kunnskapen om forskningsetikk hos både studenter og vitenskapelig ansatte.

Gruppe studenter jobber sammen
Foto/ill.:
Eivind Senneset/UiB

Hovedinnhold

Noen av opplæringstiltakene ved UiB har mål om å øke kunnskapen om forskningsetikk hos ansatte og studenter, mens andre vil øke bevisstheten rundt temaet og bidra til en sunn forskningsetisk kultur. 

Under finner du en oversikt over hvilke kurs, opplæring og arrangementer du kan delta på ved UiB. 

Innføring i forskningsetikk

Formålet med kurset "Innføring i forskningsetikk" er at ansatte i vitenskapelige stillinger kjenner til anerkjente forskningsetiske retningslinjer, det ansvaret både institusjonen og den enkelte har for å sikre at forskningen er etisk forsvarlig og hvordan Universitetet i Bergen behandler saker om mulig vitenskapelig uredelighet.

For å melde det på kurset, klikk her Innføring i forskningsetikk.

Lokale e-kurs 

Det medisinske fakultet 

Helseforskere må kjenne til det særlige reglementet som gjelder for helseforskning og godkjenningsregimet for prosjektene, samt krav underveis i prosjektet.  Kurset Behandling av personopplysninger i medisinsk og helsefaglig forskning er utviklet av MED i samarbeid med PVO.

Lederopplæring 

UiB integrerer forskningsetikk på flere eksisterende eksisterende lederutviklingsarenaer. 

Instituttlederprogrammet

Instituttlederprogrammet er rektoratet og instituttledernes møtearena, med to halvdagssamlinger per semester.

Administrativt mellomlederprogram

UiB tilbyr lederutvikling for administrative mellomledere gjennom sitt Administrativt mellomlederprogram

Tema på medarbeidersamtaler 

UiB vil i løpet av vårsemesteret integrere forskningsetikk som tema i medarbeidersamtalemaler for alle vitenskapelig ansatte. 

Oppdaterte maler finnes i leder- og medarbeiderhåndboken.  

Ph.d.-kurs

Her finner du en oversikt over hvordan etikk dekkes i ph.d.-utdanningen ved de ulike fakultetene ved UiB. 

Det humanistiske fakultet 

Her finner du mer informasjon om etikk i opplæringsdelen for ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultetet. 

Det juridiske fakultet 

Ved Det juridiske fakultet er etikk et av temaene som inngår i emnet PHDJUR901 Rettslige kilder og rettsvitenskapens metodemangfold. Samtidig er det element av vitenskapsteori i andre kurs, som for eksempel PHDJUR903 Rettsvitenskap og empiri - der forskingsetiske standarder er et av temaene. 

Se nettsidene til Det juridiske fakultet for mer informasjon.  

Fakultet for kunst, musikk og design 

Fakultet for kunst, musikk og design følger HF-fakultet sitt opplæringsprogram for etikk

Du finner også mer informasjon om etikk ved KMD på nettsidene deres

Det medisinske fakultet  

På nettsidene til Det medisinske fakultet finner du en oversikt over kursene som inngår i opplæringen for ph.d.-kandidater i vitenskapsteori og etikk. 

Det psykologiske fakultet 

Ved Det psykologiske fakultet inngår etikkopplæringen i det obligatoriske ph.d.-kurset PS901.  

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Kurset i vitenskapsteori og etikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er en obligatorisk del av forskerutdanningen og gir 5 studiepoeng/ETCS.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

Her finner du mer informasjon om etikk i opplæringsdelen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet