Hjem

Forskningskommunikasjon

Hovedinnhold

Kloden

Avdelingen har ansvar for forskningskommunikasjon og formidling ved museet. Vi produserer utstillinger, har ansvar for læringstilbud og publikumstjenester ved museet. Vi formidler gjennom utstillinger, nettutstillinger, sosiale medier, trykksaker, skoleundervisning, aktiviteter, arrangement, og gjennom medier og informasjonsarbeid. Vi har også ansvar den daglige driften av utstillingsbyggene i sentrum. Vi har en egen webkanal rettet mot publikum her www.universitetsmuseet.no 

Utstilling
Blombos Cave

Tidlig menneskelig atferd

Universitetsmuseet i Bergens nye utstilling "Tidlig menneskelig atferd" er utformet for å gi publikum en dypere forståelse av menneskets tidlige utvikling og opprinnelse. Åpen fra fredag 26. mai 2023.

GRIND
Grind

Lokalhistorisk kunnskapsbase

Glad i lokalhistorie? Et av våre største pågående enkeltprosjekter innen formidling er Grindprosjektet.

Digitalt
Grafikk

Det digitale universitetsmuseet

Vi utvikler digitale læremidler, kunnskapsbaserte nettressurser, nettutstillinger samt film og video av ulikt slag.