Hjem

Forskningskommunikasjon

Hovedinnhold

Kloden

Avdeling for forskningskommunikasjon er en av fire avdelinger ved Universitetsmuseet. De siste årene har UiB øket satsingen på forskningskommunikasjon og museet er en viktig arena for dette.

Utstilling
Skisse av utstilling som viser montre med livetstre, løver og mennsker i utstilling

Underverk av mangfald

Biodiversitet er viktig for alt liv på jorden fordi det gjør livet som vi kjenner det mulig. Utstillingen åpner 2021.

GRIND
Grind

Lokalhistorisk kunnskapsbase

Glad i lokalhistorie? Et av våre største pågående enkeltprosjekter innen formidling er Grindprosjektet.

Digitalt
Strilebåt

Det digitale universitetsmuseet

Vi utvikler digitale læremidler, kunnskapsbaserte nettressurser, nettutstillinger samt film og video av ulikt slag.

ÅRBOK
Museumsbutikk

Årbok

Universitetsmuseets årbok kan du lese både i trykt og digitalt format. Hovedtemaet i 2020 er "Fragmenter av historier". Forfatterne kommer fra Universitetsmuseet og andre fagmiljø både innenfor og utenfor Universitetet i Bergen.